Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018

                           

           

Zoznam aktualít

OČKOVANIE obyvateľov proti ochoreniu COVID-19
POZOR ! Nemocnica vo Svidníku ponúka možnosť zaočkovať aj našich obyvateľov od 65 a viac rokov proti ochoreniu COVID-19. Termín očkovania : 1. február 2021 Záujemcovia o vakcínu nech sa nahlásia na obecnom úrade. Ďalšie informácie v príspevku.
TESTOVANIE na ochorenie COVID-19 v obci
Testovanie v obci Stročín : v sobotu, 23. januára 2021 od 9:00 do 14:00 hod. Posledný odber bude vykonaný o 13:30 hod. Odberné miesto: Materská škola Stročín Potrebné so sebou priniesť OBČIANSKY PREUKAZ a nadiktovať telefónne číslo. Viac informácii po otvorení príspevku.
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2021
Pripomíname, že 20. januára 2021 / v stredu/ je v obci zber ZMIEŠANÝCH PLASTOV
ŠČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021
Milí spoluobčania, dávame do pozornosti dôležité informácie týkajúce sa SODB 2021 Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám - výlučne elektronicky, a to sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou. Kontaktné miesto v obci Stročín : Obecný úrad Stročín od 7:30 hod. do 15:30 hod.
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Súťaž realizovaná PSK pre cestujúcich o hodnotné ceny
Informácia o podporenom projekte z PSK
Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, pripomienok na tvorbu cestovných poriadkov
Opatrenie ÚVZ SR- informácie po príchode z epidemiologicky nebezpečných krajín
Opatrenie ÚVZ SR - informácie ohľadom otvárania hraníc
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
Schôdza PS je zrušená do odvolania !!!
Informácie ohľadom koronavírusu
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
!!!VÝZVA na vykonanie výrubu stromov formou verejnej vyhlášky!!!
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
VÝZVA na predloženie cenových ponúk
Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" zverejnená 07.02.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie