Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Ochranné rúška a dezinfekcia Odb.: Obec Stročín
Dod.: Anna Nemcová
50.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
21.60 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
346.08 €
Oprava kosačky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slavomír Vanat
91.00 €
Kosačky 2ks Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slavomír Vanat
849.00 €
Audit Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
850.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
252.50 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
222.40 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Prevod dotácie ŽP Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
53.87 €
Prenos dát Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
43.50 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
702.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
570.12 €
Prenos dát - Starina Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
24.99 €
E.energia VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ s.r.o.
458.21 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
27.50 €
Školenie strojníka DPO Odb.: Obec Stročín
Dod.: DPO SR
20.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.75 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
36.71 €
Dekontaminácia Domu smútku Odb.: Obec Stročín
Dod.: Petina - Ingrid Lineková
70.00 €
ochranné štíty pre MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: DaT Design and Technology
11.98 €
Vypracovanie žiadosti o plat. - šatne Odb.: Obec Stročín
Dod.: AN FORS s.r.o.
300.00 €
Hasiace prístroje a dokumentácia Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Gula
627.50 €
Vonkajšia vitrína Odb.: Obec Stročín
Dod.: Remos spol. s.r.o.
84.59 €
Stočné OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
129.87 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
315.00 €
Zber kuchynského odpadu ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
24.00 €
El.energia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
101.41 €
Napojenie prípojok Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
488.20 €
Oprava kamery Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jaco, s.r.o.
240.72 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Prenos dát - vodovod Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
39.00 €
elektrina Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
420.24 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
682.50 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
379.88 €
Uloženie TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
639.43 €
Alarm PZ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jablotron Sovakia s.r.o.
10.76 €
Vývoz VK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
400.80 €
Osobné údaje Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
27.50 €
Bibliobus Odb.: Obec Stročín
Dod.: Podduklianska knižnica
44.00 €
El.energia TJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
91.00 €
El.energia DS Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
52.00 €
El.energia KA Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
66.00 €
El.energia OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
203.00 €
El.energia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
253.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
222.40 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
252.50 €
El. energia VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
458.21 €
Stočné cesty Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
240.22 €
mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.90 €
Rekonštrukcia šatní športovísk Stročín 2. platba Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
25678.76 €
Stolárske práce v kancelárii starostu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tkáč František - zákazkové stolárstvo
1885.00 €
Ohrievač vody TJ - výmena Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jaroslav Hrinko - Inštaldom
563.80 €
Rozšírenie a modernizácia obecného úradu Odb.: Obec Stročín
Dod.: H.K.K. mont, s.r.o.
3700.61 €
Skúšky členov DHZ Odb.: Obec Stročín
Dod.: DPO SR
500.00 €
Oprava kosačky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slavomír Vanat
109.00 €
mobil starosta Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.90 €
Oprava krovinorezu - STGA Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slavomír Vanat
405.00 €
El. energia VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
458.21 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
64.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
91,04 Odb.: Obec Stročín
Dod.: M-tech, Prešov
91.04 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Včielka pre MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
8.60 €
Prenos dát Starina Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
39.50 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
382.60 €
Telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
368.59 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
252.50 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
222.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
577.20 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
27.50 €
Rozšírenie kúrenia v sále Ocú Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jaroslav Hrinko - Inštaldom
231.67 €
Potvrdenie o TP Odb.: Obec Stročín
Dod.: Centrum polygrafických služieb
19.82 €
Reprodukovaná hudba v rozhlase Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovgram
38.58 €
Výpis z registra exekútorov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská komora exekútorov
6.60 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
200.40 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.90 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
94.56 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
65.30 €
Správa web stránky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Webex media, s.r.o.
144.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet Ocú Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
35.04 €
El.energia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
273.00 €
El. energia - rozpis Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
441.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
377.64 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
39.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
538.20 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
435.11 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
252.50 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
222.40 €
El. energia VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
458.21 €
Telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Zodpovedná osoba - os.údaje Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
27.50 €
Spracovanie účtovníctva MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
196.80 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Internet Ocú Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
252.50 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
222.40 €
El. energia VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
458.21 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
40.50 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
378.76 €
Signalizačné PZ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jablotron Sovakia s.r.o.
10.76 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
655.20 €
Osobné údaje Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
27.50 €
Stočné cesty Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
240.55 €
Prenos dát Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Hygienické rúška Odb.: Obec Stročín
Dod.: Martex EU s.r.o.
288.00 €
Práca bagra na vodojeme Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Pilip BYTSERVIS
172.10 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.90 €
Nákup pozemku C515/2 - MK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, KE
3870.00 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
94.56 €
Plošina Odb.: Obec Stročín
Dod.: Technické služby mesta Svidník
47.75 €
Zber kuchynského odpadu ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
754.40 €
Správa web stránky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Windors.sk/Ľubomír Ludvik Windors
180.00 €
internet Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
internet Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
559.38 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
780.00 €
Prenos dát - Starina Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
El. energia VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
458.21 €
El.energia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
273.00 €
Elektrina OcÚ, TJ, DS, KA Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
441.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.75 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
252.50 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
222.40 €
Stravné lístky zo SF Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
815.10 €
Rekonštrukcia šatní športovísk Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
121641.24 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
23.52 €
vozík Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
178.00 €
Vývoz VK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
200.40 €
Osvedčenie pre MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ševt a.s
9.80 €
Hygienické potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: HygArt s.r.o.
71.57 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Zber kuchynského odpadu ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
151.39 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
252.50 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
222.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
733.20 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Osobné údaje Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
27.50 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
376.56 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
39.50 €
E.energia VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
458.21 €
Nájom pozemku Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
Príspevok na činnosť spol.úradu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
1701.00 €
Aktualizácie UPDATE Odb.: Obec Stročín
Dod.: IFOsoft s.r.o.
87.12 €
Mobil, prenos dát vodovod Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Oprava KIA Odb.: Obec Stročín
Dod.: Marcela Paníková ALU - G
291.00 €
Aktualizácia web stránky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Webex media, s.r.o.
60.00 €
El.energia k vodovodu Starina Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
87.98 €
Hudobné diela Odb.: Obec Stročín
Dod.: SOZA
20.40 €
Sprac. hlásení o odpade Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
Ochrana os.údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
21.02 €
Kamerový systém na TJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jaco, s.r.o.
486.50 €
Signalizačné - PZ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jablotron Sovakia s.r.o.
10.76 €
Maľba OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Maliarske a natieračské práce, Vladislav Gula
5530.98 €
Alarm požiarna zbrojnica - z úveru Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jaco, s.r.o.
1120.00 €
Poklop na studňu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Pilip BYTSERVIS
90.50 €
Obecné noviny Odb.: Obec Stročín
Dod.: INPROST s.r.o.
93.60 €
Plošina Odb.: Obec Stročín
Dod.: Technické služby mesta Svidník
68.16 €
Nerezové zábradlie na Obecný úrad Odb.: Obec Stročín
Dod.: Eprim s.r.o.
953.00 €
OOPP-Vančišin Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jemi Dent s.r.o.
181.97 €
Bezpečnostná SIM-Alarm PZ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jablotron Sovakia s.r.o.
3.59 €
Refundáciu nákl.HK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Mesto Giraltovce
18.18 €
Údržba KIA Odb.: Obec Stročín
Dod.: Marcela Paníková ALU - G
60.00 €
Údržba KIA Odb.: Obec Stročín
Dod.: Marcela Paníková ALU - G
225.00 €
Pracovné potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: Michalková
66.58 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
78.53 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
18.96 €
aktualizácia ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Vývoz VK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
200.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
748.80 €
Podduklianske noviny na rok 2020 Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
25.00 €
El. energia VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
458.21 €
Informácie o dotáciách Odb.: Obec Stročín
Dod.: SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
Sprac.mzdy za MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
196.80 €
Režijné náklady spol.úrad Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
400.00 €
Vyúčtovanie OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
52.92 €
Vyúčtovanie MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
19.51 €
Vývoz biolgického odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
poplatok za uoženie Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
350.46 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
376.42 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Prenos dát - vodovod Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Stočné cesty Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
162.35 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
395.04 €
Toner MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
203.94 €
Stočné ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
15.18 €
Právne služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Michal Harviš - advokát
150.00 €
mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.90 €
hračky do MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Kessel s.r.o.
200.00 €
Vývoz VK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Marcela Paníková ALU - G
200.40 €
Vypracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Maiana Consulting s.r.o.
120.00 €
vývoz biologického odpadu,ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Výmena vodomerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
44.00 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Hygienické potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: HygArt s.r.o.
37.32 €
telefón O2 Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
40.00 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Stročín
Dod.: Michalková
82.32 €
Internet Ocú Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
11.28 €
Oprava PK Vailant-OCÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
231.80 €
Výmena zámku na potravinách Odb.: Obec Stročín
Dod.: H.K.K. mont, s.r.o.
163.70 €
TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
397.64 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
252.50 €
Plyn ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
222.40 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
315.00 €
El. energia VO 12/2019 Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
458.21 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
308.10 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Bibliobus Odb.: Obec Stročín
Dod.: Podduklianska knižnica
59.00 €
Prenos dát - vodovod Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Právne služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Michal Harviš - advokát
150.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
14.08 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
11.99 €
Vešiaky na Obecný úrad Odb.: Obec Stročín
Dod.: TEMPO KONDELA, s.r.o.
96.00 €
Nerezové zábradlie na Obecný úrad Odb.: Obec Stročín
Dod.: Eprim s.r.o.
900.00 €
Spoločná úradovňa Nižný Orlík - II. polrok 2019 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
1698.00 €
Písmená na budovu TJ Družstevník Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: MK Advertising s.r.o.
346.80 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
252.50 €
Plyn ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAKIA Energy
222.40 €
Pracovné oblečenie Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
133.00 €
Oprava - KIA Odb.: Obec Stročín
Dod.: Marcela Paníková ALU - G
216.00 €
Členský príspevok MASKA Odb.: Obec Stročín
Dod.: Občianske združenie DUKLA
200.00 €
Drobný nákup - OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
68.10 €
Výmena vodomerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
1020.00 €
Preprava nákladným autom Odb.: Obec Stročín
Dod.: Juraj Gajdoš s.r.o.
144.48 €
Elektrina ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
253.00 €
El. OU 203, TJ 91, DS 66, KA 52 Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
412.00 €
Stočné ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
150.61 €
Stočné cesty Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
82.51 €
Elektrická energia VO 10/2019 Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
458.21 €
Uloženie odpadu na skládke Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
636.70 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
456.30 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
379.50 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
40.50 €
Prenos dát - Vodovod Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Právne služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Michal Harviš
150.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
30.77 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
32.60 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
-769.88 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
-1187.90 €
KUKA nádoby Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
344.50 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
200.40 €
Reklamné služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: Firmdatabaze s.r.o.
120.00 €
Reklamné služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: Firmdatabaze s.r.o.
120.00 €
Porealizačné zameranie - kanalizácia Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický
340.00 €
Čistopis UPN Odb.: Obec Stročín
Dod.: URBAN studio s.r.o.
300.00 €
Oprava - KIA Odb.: Obec Stročín
Dod.: Marcela Paníková ALU - G
900.00 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
20.16 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
315.00 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
200.40 €
Spracovanie účtovníctva MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
196.80 €
Stočné cesty Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
244.86 €
Elektrická energia VO 10/2019 Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
458.21 €
Uloženie odpadu na skládke Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
308.99 €
Reklamné služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
380.90 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
46.00 €
Prenos dát - Vodovod Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Právne služby 9/2019 Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Michal Harviš - advokát
150.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
26.08 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
25.49 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
260.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
208.00 €
Reklamné služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: Register obchodných spoločností s. r. o. - Obchodný register
242.00 €
Rozšírenie kanalizačnej siete Odb.: Obec Stročín
Dod.: ASARI, s.r.o.
105475.36 €
Rekonštrukcia materskej školy - z dotácie MF SR Odb.: Obec Stročín
Dod.: H.K.K. mont, s.r.o.
10819.02 €
Členské SFZ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský futbalový fond SFZ
269.00 €
Oprava kosačky Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
148.12 €
Strava na oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jasmin - restaurant & cafe
168.00 €
Stravné lístky CHD-152, §50J-454 Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
1209.00 €
Elektrická energia VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
458.21 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
403.68 €
Vystúpenie FS Makovica - oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Podduklianske osvetové stredisko Svidník
600.00 €
Poplatky SFZ - futbal Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský futbalový fond SFZ
251.00 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
200.40 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
98.74 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
567.15 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
41.55 €
Prenos dát - Vodovod Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Právne služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Michal Harviš - advokát
150.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.59 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
84.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
67.00 €
Čistopis UPN ZaD č.1 Odb.: Obec Stročín
Dod.: URBAN studio s.r.o.
700.00 €
Oprava vodomeru Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
252.00 €
Požiar. potreby - dotácia 1 400 eur Odb.: Obec Stročín
Dod.: PS12 Group s.r.o.
1487.50 €
Registrácia v databáze Odb.: Obec Stročín
Dod.: Databanka firiem,s.r.o.
240.00 €
Prepravné služby na Oslavách obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: SAD Humenné, a.s. prevádzka Svidník
36.50 €
Dodávka energetických služieb - Január/Júl 2019 Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
3207.46 €
Dodávka energetických služieb - august 2019 Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOOR Východ, s.r.o.
458.21 €
Stočné Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
46.51 €
Prenájom toaliet na Oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: TOI TOI DIXI, s.r.o.
156.00 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Pilip BYTSERVIS
26.21 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
200.40 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
340.42 €
Elektrina MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
253.00 €
Vystúpenie na oslavách obce - dot. FPKNM Odb.: Obec Stročín
Dod.: Občianke združenie Halúzka
400.00 €
Mäso na oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Sorbel s.r.o.
347.82 €
Oú-203, TJ-91, DS-66, KA-52 Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
412.00 €
Hygienické potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: HygArt s.r.o.
22.08 €
Drobný nákup - OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
59.10 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
372.36 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
40.50 €
Prenos dát - Vodovod Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Právne služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Michal Harviš
150.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.60 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.02 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
40.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
32.00 €
Vývoz biolgického odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Reklamné služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: Online Zbierka firiem, s.r.o.
240.00 €
Vývoz VK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
200.40 €
Vývoz VK - uloženie Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
355.13 €
Sprac.úč.na úseku ŽP Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
52.91 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
1296.00 €
Voda Starina Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
802.24 €
Vešiaková stena do PZ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Milan Rodák Stolárstvo
102.00 €
Prenosný hasiaci prístroj Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Gula
29.50 €
Plastové písmená Odb.: Obec Stročín
Dod.: MK Advertising s.r.o.
254.00 €
Reklamné služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: Centrálny vestník organizácií s.r.o.
250.00 €
Autobus TK Maďarsko Odb.: Obec Stročín
Dod.: CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov
450.00 €
VO - zníženie energ. náročnosti MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Maiana Consulting s.r.o.
250.00 €
Kosačka, vyžínač Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slavomír Vanat
579.99 €
Zber šatstva - kontajner Odb.: Obec Stročín
Dod.: Windors.sk/Ľubomír Ludvik Windors
135.00 €
Oprava - KIA Odb.: Obec Stročín
Dod.: Marcela Paníková ALU - G
340.00 €
Stočné cesty Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
242.00 €
Oprava vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
148.00 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
250.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
370.96 €
Internet Ocú Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
40.00 €
prenos dát vodovod Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Právne služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Michal Harviš - advokát
150.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
40.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
32.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
80.96 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
380.34 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
1296.00 €
Porelizač. azmeranie požiarna zbr. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický
257.00 €
Telefón mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.90 €
Vývoz odpadu ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Odvoz VK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
200.40 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet Ocú Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Právne služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Michal Harviš - advokát
150.00 €
Telefón - prenos dát na Starinu Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
40.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.90 €
Údržba vodojemu - drobný nákup Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Pilip BYTSERVIS
254.52 €
Voda - Starina Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
158.89 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
311.00 €
Telefón Tsp Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
El.energia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
253.00 €
El.energia - rozpis Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
412.00 €
Porealizač. zam. prekládka stĺpov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický
376.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
83.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
103.00 €
Odmeny delegátov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský futbalový fond SFZ
90.00 €
Spracovanie miezd a účtovníctva Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
206.64 €
mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.90 €
Oddelenie parc. na skleníkoch Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický
237.00 €
Vypracovanie potvrdenia - zatepl. MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátna ochrana prírody SR
100.00 €
Vypracovanie PD - Zateplenie MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Pozemné staviteľstvo, a.s.
2460.00 €
Odvoz biologického odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Rozhodcovia Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský futbalový fond SFZ
91.00 €
Členské poplatky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský futbalový fond SFZ
22.00 €
Rozbor pitnej vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
94.56 €
Bibliobus Odb.: Obec Stročín
Dod.: Podduklianska knižnica
59.00 €
Drobný nákup - Deň matiek Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
181.70 €
Právne služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Michal Harviš
150.00 €
Nákup na vodojem Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Pilip BYTSERVIS
121.38 €
Vodné starina Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
1.93 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
353.12 €
Deň matiek - vystúpenie Odb.: Obec Stročín
Dod.: PUĽS
1200.00 €
Rozhodcovia - futbal Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský futbalový fond SFZ
262.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
375.30 €
Prenos dát Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
41.55 €
Telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
16.80 €
Vypracovanie žiadosti - zateplenie MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: AN FORS s.r.o.
400.00 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
13.01 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Náklady na spol.úrad Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
134.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
44.71 €
Vývoz VK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
200.40 €
Stočné cesty Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
239.80 €
Právne služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Michal Harviš
150.00 €
toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
9.12 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
240.00 €
Vých.vzdelávacia činnosť CVČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Centrum voľného času
660.00 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
571.14 €
prenos dát - voda Starina Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
43.68 €
nerezové náradie Odb.: Obec Stročín
Dod.: Eprim s.r.o.
194.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
270.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
216.00 €
Prekládka NN vzduš. vedenia Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Michal Kleban
10980.00 €
Preprava tovaru Odb.: Obec Stročín
Dod.: Juraj Gajdoš s.r.o.
24.00 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
94.56 €
Reklamné služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
Rezivo - lavičky KA Odb.: Obec Stročín
Dod.: TIPO Ing. Tibor Popovec
28.80 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: SARO Slovakia s.r.o.
838.11 €
Vypracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Stročín
Dod.: AN FORS s.r.o.
250.00 €
Zodpovedná och. os.údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Brožura w8 Odb.: Obec Stročín
Dod.: relax market UMP, s.r.o.
44.00 €
Kontrola ihriska Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ekotec spol.s.r.o.
386.40 €
Kovová skriňa Odb.: Obec Stročín
Dod.: KAISER - KRAFT,s.r.o.
250.80 €
Nájom pôdy Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
Hygienické potreby WC Odb.: Obec Stročín
Dod.: HygArt s.r.o.
95.88 €
Oprava Kia Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALU -G Marcela Paníková
99.00 €
Zástava SR - Voľby prezidenta Odb.: Obec Stročín
Dod.: SVK - Obchod, s.r.o.
18.11 €
Poplatok cre Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská komora exekútorov
4.20 €
Spracovanie POH 2016-2020 Odb.: Obec Stročín
Dod.: RNDr. Radomír Babiak, PhD.
120.00 €
Demontáž vianočných ozdôb Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Michal Kleban - Elec - MK
117.60 €
Záclona OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Alena Magerová ROOMSTALL
254.70 €
mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.90 €
Odvoz biolog. odpadu ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Stočné ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
89.05 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
864.00 €
Aktualizácie dát Odb.: Obec Stročín
Dod.: IFOsoft s.r.o.
12.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
369.98 €
Internet Ocú Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Náradie pracovné Odb.: Obec Stročín
Dod.: Michalková
41.40 €
Mobil TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
55.80 €
Stravné lístky zo SF Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
720.00 €
Príspevok obce na spol.úrad Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
1698.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
492.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
395.00 €
VO - rozšírenie kanaliz. Zóna A Odb.: Obec Stročín
Dod.: Maiana Consulting s.r.o.
250.00 €
Vývoz VK - Rac Oleg Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
400.80 €
mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.19 €
vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
200.40 €
toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
54.96 €
Update IM, EO Odb.: Obec Stročín
Dod.: IFOsoft s.r.o.
87.12 €
El. energie MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
253.00 €
Elektrina OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
412.00 €
Žalúzie MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: M-tech, Prešov
77.60 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
internet Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Mobil Tsp Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
57.30 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
21.32 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
522.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
419.00 €
Montáž konvektomatu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Gastma s.r.o. - spoľahlivá technika
231.60 €
Spracovanie výkazov Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
Žalúzie do MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: M-tech, Prešov
75.95 €
Oprava žalúzií Odb.: Obec Stročín
Dod.: M-tech, Prešov
33.80 €
Používanie hudby Odb.: Obec Stročín
Dod.: SOZA
20.40 €
Hudba z verejného rozhlasu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovgram
38.40 €
Dopravné zrkadlo Odb.: Obec Stročín
Dod.: Plutko s.r.o.
277.92 €
Zmena ÚPN Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
1200.00 €
Prepl.el.energie obec Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
-104.83 €
Prepl.el.energie MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
-73.22 €
Prepl. el.energie, Verejné osvetlenie Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
-34.07 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
369.26 €
Spracovanie miezd MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
206.64 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
167.68 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
432.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
539.00 €
VO - výmena plomby Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
8.10 €
VO - výmena ističa Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
20.00 €
Internet Ocú Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Podduklianske novinky Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
20.00 €
Služby-informac.Výzvach Odb.: Obec Stročín
Dod.: SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
Príspevok obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Stročín
266.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
864.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
206.64 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
167.68 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
432.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
539.00 €
VO - výmena plomby Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
8.10 €
VO - výmena ističa Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
20.00 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Podduklianske novinky Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
20.00 €
Služby - informač. Výzvach Odb.: Obec Stročín
Dod.: SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
Príspevok obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
266.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
864.00 €
Aktualizácia web stránky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Webex media, s.r.o.
36.00 €
Elektr. energia - vodovod Starina Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
76.12 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: AGB ekotrend,s.r.o.
188.90 €
Mobil TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
57.30 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
28.68 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Stočné cesty Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
245.86 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: AGB ekotrend,s.r.o.
234.86 €
Autobus Sarospatak Odb.: Obec Stročín
Dod.: CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov
310.00 €
ZP MK zóna B Odb.: Obec Stročín
Dod.: Zdravecká Tatiana Ing.
583.00 €
Vystúpenie na rómsky festival Odb.: Obec Stročín
Dod.: Stropkoviani - Občianske združenie
400.00 €
Právne služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Michal Harviš
150.00 €
Náradie na požiarnu ochranu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Florian - hasičská a záchranárska technika
460.00 €
Oslavy obce , kult. program Odb.: Obec Stročín
Dod.: OZ Rovina
668.00 €
Maľovaná mapa Odb.: Obec Stročín
Dod.: CBS spol. s.r.o.
333.00 €
Oprava kosačky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slavomír Vanat
160.96 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Vypracovanie VO na kanalizáciu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Maiana Consulting s.r.o.
100.00 €
Detská preliezka Odb.: Obec Stročín
Dod.: Zahrajme sa s.r.o.
3468.00 €
Konvektomat, Miesič ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tariracing - Matúš Taraš
2471.40 €
Žiadosť obce na fasádu Odb.: Obec Stročín
Dod.: AN FORS s.r.o.
100.00 €
Oprava kosačky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slavomír Vanat
172.40 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
369.94 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
270.00 €
Aktualizácia programu ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
Oprava vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
68.96 €
Povrchová voda Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
94.81 €
Oprava vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
272.00 €
Rekonštrukcia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: H.K.K. mont, s.r.o.
6160.67 €
výstavba požiarnej zbrojnice Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
31188.84 €
Bibliobus Odb.: Obec Stročín
Dod.: Podduklianska knižnica
59.00 €
Hračky do MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Kessel s.r.o.
200.00 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
18.24 €
Náklady hlavného kontrolóra Odb.: Obec Stročín
Dod.: Mesto Giraltovce
21.53 €
vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
za plošinu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Technické služby Svidník
63.23 €
Mobil Tsp Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
56.80 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet Ocú Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Web stránka - správa Odb.: Obec Stročín
Dod.: Webex media, s.r.o.
144.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
368.73 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
24.01 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
568.28 €
Ochrana os.údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Návrh ZsD č. 1 ÚPN Odb.: Obec Stročín
Dod.: URBAN studio s.r.o.
1500.00 €
Prevedené práce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Kovmak s.r.o.
198.14 €
Obecné noviny Odb.: Obec Stročín
Dod.: INPROST s.r.o.
88.40 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
393.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
460.00 €
Časopisy MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
13.20 €
Malý rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
Prac.oblečenie §54 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
62.52 €
mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
53.26 €
Spracovanie ge.plánu na MK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický - Geodet. a kartog. práce
272.00 €
Porealizačné zameranie -rozšírenie vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický - Geodet. a kartog. práce
360.00 €
Dozor - rozšírenie vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
722.50 €
Rozšírenie vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
46840.50 €
Uloženie TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: AGB ekotrend,s.r.o.
413.18 €
Rekonštrukcia budovy OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: CONROOF,s.r.o.
6160.67 €
Poukážky na Mesiac úcty k starším Odb.: Obec Stročín
Dod.: Anna Nemcová
420.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
125.38 €
Náradie na AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
100.10 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
VO 172, OÚ 205, TJ 110, DS 59 Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
597.00 €
El. energie MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
260.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
368.23 €
Mobil TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
57.31 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
21.79 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
360.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
391.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
334.00 €
Náhradné diely na traktorik Odb.: Obec Stročín
Dod.: Marek Špak- Martech
141.27 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
112.80 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
Oprava poruchy vodovod Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
317.00 €
Stravovanie na mesiac úcty k starším Odb.: Obec Stročín
Dod.: Dušan Gľuz SEAVEN HEAVEN
370.00 €
Projekt Žiaodsť - Rozšírenie kanal Odb.: Obec Stročín
Dod.: Sunrise group s.r.o.
300.00 €
Okrasné tuje Odb.: Obec Stročín
Dod.: Mabel - Beliš Marián
928.00 €
Vystúpenie - Mesiac úcty k starším Odb.: Obec Stročín
Dod.: Bravo o.z.
450.00 €
Ciachovanie váh ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Pillár Slavomír
56.40 €
VO kompostéry pre Kaštielik Odb.: Obec Stročín
Dod.: Združenie Kaštielik
810.22 €
GP zóna B pokračov. MK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický - Geodet. a kartog. práce
417.00 €
GP zóna B pokračov. Dubos Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický - Geodet. a kartog. práce
177.00 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
49.50 €
Uloženie odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: AGB ekotrend,s.r.o.
180.62 €
Spracovanie výkazov Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
AČ - náradie Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
151.00 €
Poistenie - príves. vozík Odb.: Obec Stročín
Dod.: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s
22.00 €
CnTp § 54 OOPP Odb.: Obec Stročín
Dod.: Michalková
250.08 €
§54 praxou k zamestnaniu.OOPP Odb.: Obec Stročín
Dod.: Michalková
62.52 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
Mobil TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
51.80 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.89 €
Stočné cesty Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
245.86 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
370.44 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
270.00 €
Spracov.účt.MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
106.68 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
202.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
236.00 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
9.78 €
PD - prekládka NN vedenia Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Igor Parada
200.00 €
Overenie váh v ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská legálna metrológia
27.00 €
Výmena vodomerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
323.00 €
Vyvlastňovanie, konanie MK Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Jozef Čurila - Notársky úrad
600.00 €
Stočné MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
51.04 €
TKO poplatok za uloženie Odb.: Obec Stročín
Dod.: AGB ekotrend,s.r.o.
260.59 €
Náradie na AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
151.10 €
Asfaltovanie chodníka Odb.: Obec Stročín
Dod.: Správa a údržba ciest PSK
1568.64 €
Poistka MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s
100.02 €
Oznam v novinách Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
31.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
BRK odpad ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Drobný nákup Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Pilip BYTSERVIS
107.22 €
TKO veľkoplošné kontajnery Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
112.80 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
9.36 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
550.54 €
Mobil TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
51.30 €
Rozvoj talentu - tvorivé dielne Odb.: Obec Stročín
Dod.: DIPO - Ing. Ján DINDÁK
700.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
25.78 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
720.00 €
Reklama KA Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jozef Mičo - KOVMAK
501.00 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
241.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
65.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
76.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
38.70 €
Akcent SK Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
46.68 €
Robot Eta Centrimo 0029 Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
229.00 €
Náradie AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
151.00 €
Kancel.potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
45.02 €
Mobil Tsp Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
52.30 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Oslavy obce, autobus Odb.: Obec Stročín
Dod.: Spiš bus s.r.o.
196.60 €
Knihy Odb.: Obec Stročín
Dod.: Vítezslav Fischer, Život a zdravie
74.90 €
Znešk.odpadu Šemetkovce Odb.: Obec Stročín
Dod.: AGB ekotrend,s.r.o.
244.51 €
Hydrogeolog.prieskum, studňa Odb.: Obec Stročín
Dod.: RNDr. Ján Grech - Penetra
1305.00 €
Projekt na studňu - skleníky Odb.: Obec Stročín
Dod.: RNDr. Ján Grech - Penetra
180.00 €
Hyg. potreby na WC Odb.: Obec Stročín
Dod.: Mgr. Gabriela Dereníková HYGART
21.34 €
Toaletný papier Odb.: Obec Stročín
Dod.: Mgr. Gabriela Dereníková HYGART
22.32 €
Oprava kosačiek Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slavomír Vanat
202.26 €
Autobus - výlet MŠ do KE Odb.: Obec Stročín
Dod.: B and B International Forwarding, s.r.o.
254.40 €
Plechy na javisko Odb.: Obec Stročín
Dod.: Kovmak s.r.o.
233.16 €
Poplato za vývoz TKO Šemetkovce Odb.: Obec Stročín
Dod.: AGB ekotrend,s.r.o.
228.88 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
28.85 €
El.energia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
260.00 €
el.ener.roz.172,205,110,59,51 Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
597.00 €
Oslavy obce, nafukovac.atr. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Joe Laughter s.r.o.
150.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
369.44 €
Drobný nákup Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Pilip BYTSERVIS
119.40 €
ochrana osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
37.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
31.00 €
Toner do kopírky Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
13.68 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.70 €
Spracovanie výkazov Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.70 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
10.32 €
Príspevok spol.úradovni Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
1440.75 €
Oslavy obce - zverejnenie Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
31.00 €
Náradie na AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
151.00 €
vlajky EU Odb.: Obec Stročín
Dod.: Gajdoš Gabiel - REPREZENT
41.20 €
oprava VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: Technické služby Svidník
15.71 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
60.79 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
720.00 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Opatrov.služby - Marková Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
20.00 €
prevod príspevku na ŽP Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
38.34 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
21.88 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
ochrana osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
Stočné cesty Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
243.19 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
369.94 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
31.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
37.00 €
Prevádzka vodovodu 4-6/2018 Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
240.00 €
dosky, rezivo na dvor MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: B&G interiér, s.r.o.
310.94 €
Stočné povrchové vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
134.09 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.70 €
OOPP AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
135.72 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
131.83 €
Bibliobus Odb.: Obec Stročín
Dod.: Podduklianska knižnica
59.00 €
mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
49.48 €
Telefón TSP 19,99, karty na vodojem 37,29 Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
57.28 €
Oprava kamerového systému Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPEX, s.r.o.
120.60 €
Časopisy MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
8.60 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
osadenie tabuliek PHO Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
34.00 €
TKO vývoz Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
368.73 €
KUKA nádoby Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
645.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
CDPR ochrana os.údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
Obecné noviny Odb.: Obec Stročín
Dod.: INPROST s.r.o.
20.80 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
34.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
40.00 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
45.60 €
Plastová tabuľa - vitrína Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
40.80 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
680.00 €
UPS kamery Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
181.32 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
Preprava osôb Makovička Odb.: Obec Stročín
Dod.: SAD Humenné, a.s. prevádzka Svidník
31.02 €
GP na MK zóna A Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický
307.00 €
Audit Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing.Marta Dvorská
600.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Vystúpenie Makovičky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Podduklianske osvetové stredisko Svidník
200.00 €
Činnosť CVČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Centrum voľného času
365.50 €
Činnsoť CVČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Centrum voľného času
215.00 €
Čistopis ÚPN Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Hudec
190.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
47.84 €
Spracovanie účtovníctva Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
91.44 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
22.09 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
370.14 €
El.energia Oú Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
597.00 €
El.energia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
260.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
94.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
81.00 €
Žiadosť - elektromobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST, s.r.o.
420.00 €
Vyjadrenie k stavbe Cichy Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
13.90 €
Projekt Zóna A MK Odb.: Obec Stročín
Dod.: L+H KOM, s.r.o.
500.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
38.63 €
Kuchynský odpad Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
24.00 €
Hlásenie TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Veľkoplošné kontajnery 6 ks. Odb.: Obec Stročín
Dod.: CONSORTIO SILVE s.r.o.
2008.80 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
Odstr.neleg.skládky pri Ondave Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
2606.80 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Stočné cesta Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
237.52 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Mobil TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
40.79 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
552.51 €
Manažment ext. sanácia ČSO Odb.: Obec Stročín
Dod.: XENON, s.r.o.
2580.00 €
Výmena VO oprava Odb.: Obec Stročín
Dod.: Technické služby Svidník
21.29 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
296.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
246.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
210.00 €
MV MR Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovgram
38.50 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
36.70 €
Stočné MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
105.20 €
Školenie členov DPO Odb.: Obec Stročín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
200.00 €
Stravné lístky TSP 272 CHD 136 Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
680.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
89.80 €
ÚPN obce Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: URBAN studio s.r.o.
510.00 €
Údržba kopirky Odb.: Obec Stročín
Dod.: AutoCont SK a.s.
90.24 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
Projekt - Rozšírenie kanalizácie Odb.: Obec Stročín
Dod.: DRUPROJEKT IPZ, Ing. Mergeš Michal
912.00 €
Projekt oprava budovy MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: DRUPROJEKT IPZ, Ing. Mergeš Michal
456.00 €
Vydanie potvrdenia cez mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
13.90 €
Spracovanie výkazov Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
24.00 €
Tonery Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
22.80 €
Stravné lístky zo SF Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
598.40 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
21.40 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Telefón TSP a karty Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
37.79 €
Konverzácia dát Odb.: Obec Stročín
Dod.: IFOsoft s.r.o.
10.80 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
369.84 €
Maľované mapy Odb.: Obec Stročín
Dod.: CBS spol. s.r.o.
333.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
383.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
448.00 €
UPDATE MZDY 18.01. Odb.: Obec Stročín
Dod.: IFOsoft s.r.o.
54.96 €
Nájom za pôdu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
UPDATE, PB, IM, EO Odb.: Obec Stročín
Dod.: IFOsoft s.r.o.
87.12 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.66 €
Vrecia TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
19.80 €
Príspevok spol.úradu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
1695.00 €
Zber kuchynského odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
24.00 €
Hudobné služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: SOZA
20.40 €
Tonery Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
209.88 €
El.energia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
260.00 €
El.energia Rozpis Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
597.00 €
Poplatky RTVS Odb.: Obec Stročín
Dod.: RTVS, s.r.o.
222.96 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
37.79 €
Toner MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
39.00 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
22.38 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
475.00 €
Plyn ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
406.00 €
Tlačiva k DzN Odb.: Obec Stročín
Dod.: INPROST s.r.o.
15.80 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
369.24 €
Spracovanie výkazov TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
36.78 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
419.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
491.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
141.76 €
Plošina Odb.: Obec Stročín
Dod.: Technické služby Svidník
44.71 €
Oprava plynového kotla Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
164.90 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Informácie o výzvach na dotácie Odb.: Obec Stročín
Dod.: SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
Dobudovanie systému pre odvoz kom. odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
12154.86 €
Internet TJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
113.80 €
El.energia Starina Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
119.95 €
Preplatok plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
-147.87 €
Preplatok plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
-335.42 €
Zber biol.odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
24.00 €
Podduklianske noviny Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
19.60 €
Stravné lístky OcÚ - 272, Tsp - 272 Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
680.00 €
Právne služby Odb.: Obec Stročín
Dod.: JUDr. Jozef Čurila - Notársky úrad
2000.00 €
Režijné náklady spol. úradu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
266.00 €
Spracovanie účtovníctva Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
91.44 €
Aktualizácia programu ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
Nedoplatok el. energie Obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
150.28 €
Vrátenie el. energie zúčt. MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
-24.46 €
Hračky do MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Kessel s.r.o.
150.00 €
Sanácia nelegálnej splátky Odb.: Obec Stročín
Dod.: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
59748.00 €
Štúdia budovy OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Promiron s.r.o.
560.00 €
Obliečky MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Hajaš Ladislav
298.70 €
Skartovačka Odb.: Obec Stročín
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
88.80 €
Pneumatiky KIA Odb.: Obec Stročín
Dod.: Pneupex, spol. s.r.o.
139.51 €
Mobil TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
38.30 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
21.04 €
Stočné povrchová voda Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
94.21 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
371.02 €
Výmena vodomerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
25.00 €
Školenie HK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Mesto Giraltovce
21.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
35.58 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
290.00 €
Stočné Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
113.84 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
28.14 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
27.40 €
Bibliobus Odb.: Obec Stročín
Dod.: Podduklianska knižnica
59.00 €
Materiál OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ČVAŇ Ivan
205.60 €
Ohňostroj Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOPYR- Galanta
150.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
369.53 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Plošina Odb.: Obec Stročín
Dod.: Marek Špak- Martech
90.00 €
Obecné noviny Odb.: Obec Stročín
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Včielka MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
14.20 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
335.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
346.00 €
Členský poplatok Odb.: Obec Stročín
Dod.: Združenie miest a obcí
93.23 €
Webová stránka Odb.: Obec Stročín
Dod.: Webex media, s.r.o.
144.00 €
Poukážky na mesiac úcty k starším Odb.: Obec Stročín
Dod.: Anna Nemcová
400.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.70 €
Bezpečnostný projekt OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Richard Krajčík - Fenix
100.00 €
Vypracov. PD, vodovod pre MRK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Michal Mergeš - Druprojekt IPZ
840.00 €
Hygienické potreby WC Odb.: Obec Stročín
Dod.: Gabriela Dereníková - Hygart
43.44 €
Vypracovanie žiadosti 7.4 Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST, s.r.o.
210.00 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
340.00 €
Vývoz kuchynského odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
24.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
31.34 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
23.99 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
El.energia Obec Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
521.00 €
El. energia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
256.00 €
Kancelárske potreby TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
31.82 €
Drobný nákup OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
65.15 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
370.13 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
294.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
285.00 €
Zástavy - Voľby do VÚC Odb.: Obec Stročín
Dod.: LIM PO, s.r.o.
36.40 €
Vývoz kontajnera Odb.: Obec Stročín
Dod.: Technické služby Svidník
121.95 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
36.46 €
Spracovanie hlásenia Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
22.80 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
14.28 €
Vodomer - vodojem Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
92.40 €
Zber bio opadu ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
24.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Mobil Tsp Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
23.99 €
Lopta Odb.: Obec Stročín
Dod.: Sagansport, s.r.o.
85.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
553.54 €
Stočné Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
94.21 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
172.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
178.00 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
240.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
50.33 €
Stočné MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
66.53 €
Spracovanie účt. MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
91.44 €
Laboratórne vyšetrenie vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: ŠVPÚ DK
397.64 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
680.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.70 €
Údržba PC Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
18.00 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Členské - požiarnici Odb.: Obec Stročín
Dod.: ÚzO DPO Stropkov/Svidník
62.00 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Pilip BYTSERVIS
62.06 €
Mobil TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
23.99 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
301.54 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
PD - požiarna zbrojnica Odb.: Obec Stročín
Dod.: JM2 s.r.o.
990.00 €
Vystúpenie FS - Oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Zväz Rusínov - Ukrajincov SR
500.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
56.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
57.00 €
Výmena vodomerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
394.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
36.72 €
Tlač brožúrky - oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
277.20 €
Vypracovanie Žo NFP Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST, s.r.o.
210.00 €
Potraviny - oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Anna Nemcová
166.25 €
Kamera - oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Bc. Ján Petnuch
350.00 €
Ohňostroj - oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: MAHAN s.r.o.
250.80 €
Nákup pre AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
50.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
75.74 €
Prechod pre chodcov Odb.: Obec Stročín
Dod.: HTS elektro s.r.o
434.66 €
Vystúpenie - oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: "PREŠOVSKÍ HELIGONKÁRI"
500.00 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
42.00 €
Prenosné WC - oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: TOI TOI DIXI, s.r.o.
78.00 €
PD - presun el. stĺpov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Igor Parada
360.00 €
Oprava kopírky Odb.: Obec Stročín
Dod.: AutoCont SK a.s.
95.29 €
Dosky na altánok Odb.: Obec Stročín
Dod.: Martin Žribko
207.20 €
Asfalt Odb.: Obec Stročín
Dod.: Správa a údržba ciest PSK
115.29 €
Fasáda MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Gula Vladislav - Maliarske a natieračské práce
451.59 €
Strava oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Dušan Gľuz SEAVEN HEAVEN
1156.13 €
Kone, spev - oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Štefan Barančík, ČIKO
300.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
GP zóna "A" mist. komunikácie Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický
837.00 €
El. energie MŠ z Dotácie 5r. deti Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
256.00 €
El. energie ROZPIS Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
521.00 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
23.99 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
23.71 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Agenda ŽP Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
38.35 €
Opatrovateľská činnosť - Marková Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
20.00 €
Makovička - oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Podduklianske osvetové stredisko Svidník
500.00 €
Nafukovacia atrakcia - Oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Joe Laughter s.r.o.
150.00 €
Voda Starina Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
255.53 €
Materiál OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Pilip BYTSERVIS
169.44 €
Oprava vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
237.60 €
Knihy MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ševt a.s
14.11 €
Pamätné plakety - Oslavy obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: LIM PO, s.r.o.
112.20 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
302.84 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
225.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
27.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
28.00 €
Prezenty k 700. výročiu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
2442.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.70 €
Náter strechy na MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAÁR - Gabriel Gombár
1255.60 €
Autobus do Maďarska Odb.: Obec Stročín
Dod.: CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov
310.00 €
Sprac. výkazov Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Oprava dát pre DCOM Odb.: Obec Stročín
Dod.: IFOsoft s.r.o.
20.76 €
§ 52 A.Č. Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
144.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
652.80 €
Činnosť spol.úradu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
1410.00 €
Inzercia v novinách Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
19.20 €
Kanc.potreby TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
61.86 €
Nákup na § 54 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Michalková
179.68 €
Stočná cesta Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
93.19 €
Stočné Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
90.68 €
Drobný nákup Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Pilip BYTSERVIS
410.82 €
Mobil Tsp Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
23.99 €
Bibliobus Odb.: Obec Stročín
Dod.: Podduklianska knižnica
59.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Správ. popl. Medviď - Hanak Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
50.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
301.94 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
28.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
27.00 €
Oprava služobného auta KIA Odb.: Obec Stročín
Dod.: M-M-M Com, s.r.o.
50.70 €
Výlet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: JOMI Šak s.r.o.
331.20 €
Vypracovanie žiadosti OP ĽZ - stojisk Odb.: Obec Stročín
Dod.: DETECH s.r.o.
950.00 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
240.00 €
Telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.00 €
Oprava kosačky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Milan Zalecký - MIZAL
313.50 €
§ 52 A.Č. Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
144.00 €
§ 52a Dobrovoľ. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
44.50 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
46.56 €
Kancel. poterby TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
136.70 €
LED svietidlo pouličné Odb.: Obec Stročín
Dod.: SANDOLUX s.r.o
140.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Včielka Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
7.60 €
Mobil Tsp Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
22.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
301.74 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
29.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
30.00 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.00 €
Svetelná reklama 700 rokov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Milan Kmec - KOVMAK
393.79 €
Proj.dok.Prechod pre chodcov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Ján Kava - projektant el. zariadení
200.00 €
Kancel.potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: LYRECO CE, SE
25.08 €
Porucha Potoky - pramene Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
66.00 €
Pramenné jímky - oprava Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
794.60 €
Audit Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing.Marta Dvorská
540.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
22.57 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
39.78 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet Ocú Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Str.lístky - oú. 272 Tsp. 272 chd. 136 Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
680.00 €
OOPP § 52a Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
44.50 €
Náradie § 52 Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
144.00 €
OOPP § 54 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
180.00 €
Spracov.účt.MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
76.20 €
Rozpis výpis z účtu č. 73 Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
302.00 €
El.energia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
214.00 €
Telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
Zbúranie RD č. 19 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
10.17 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
303.44 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
71.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
69.00 €
Spracovanie výkazov Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
35.32 €
§ 42 AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
144.20 €
§ 52a OOPP Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
44.50 €
Stočné Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
90.17 €
Pitná voda zo Stariny Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
199.49 €
Projekt.dokum. Prechod pre chodcov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Projektová kancelária Ing. Dana Betáková
330.00 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: ŠVPÚ DK
77.40 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
60.04 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
42.60 €
Smernica VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: MOAD, s.r.o.
150.00 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
179.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
185.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
450.66 €
PD na nelegálne skládky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Východoslovenský Región, n.o.
360.00 €
Oprava poruchy - vodomer Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
346.50 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
309.00 €
MK pre rómov - údržba Odb.: Obec Stročín
Dod.: FEDEST s.r.o.
8750.00 €
Stočné Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
150.49 €
Prenos hudby v MR Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovgram
38.50 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
35.72 €
§52 AČ prac.oblečenie Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
178.99 €
§52a Dobrovoľ.pracovné oblečenie Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
43.27 €
Proj.dok.rozšír.vod.zóna A Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický
180.00 €
Proj.dok.rozšír. vod. pri rómoch Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický
270.00 €
Voda - cisterna Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
131.62 €
Sprac.žiad.o dot.- MV skládky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Maiana Consulting s.r.o.
400.00 €
PD-vodovod ulica pre rómov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Michal Mergeš Druprojekt IPZ Prešov
192.00 €
Výmena vodomerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
1429.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
22.04 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Kancelárske potreby pre TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
19.78 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
302.24 €
Konverzia - ekonom.agenda Odb.: Obec Stročín
Dod.: IFOsoft s.r.o.
10.38 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
337.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
327.00 €
UPDATE 17.01 Odb.: Obec Stročín
Dod.: BriS s.r.o.
87.12 €
Stravné lístky zo SF Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
518.80 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
35.30 €
Snímanie vianoč. výzdoby Odb.: Obec Stročín
Dod.: Technické služby Svidník
38.27 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
816.00 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
28.80 €
Nájom za pozemky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Pečiatka ERB Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
30.00 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
21.26 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
Príspevok na spol.úrad Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
1410.00 €
TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
302.34 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
346.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
358.00 €
El.energia Rozpis Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
826.00 €
El. energia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
297.00 €
Hudobné diela Odb.: Obec Stročín
Dod.: SOZA
20.40 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
50.70 €
Update mzdy Odb.: Obec Stročín
Dod.: BriS s.r.o.
54.96 €
Spracovanie výkazov TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Správa UPN Odb.: Obec Stročín
Dod.: URBAN studio s.r.o.
550.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
35.58 €
Rozbor vody k Starine Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
92.00 €
Posypová soľ Odb.: Obec Stročín
Dod.: KVATROSPOL s.r.o.
43.20 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
369.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
357.00 €
Stravné lístky TSP-217,6 CHD-108,8 Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
544.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet Ocú Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Web stránka Odb.: Obec Stročín
Dod.: Webex media, s.r.o.
144.00 €
Zasielanie informácií o výzvach Odb.: Obec Stročín
Dod.: SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
Podduklianske noviny Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
19.60 €
Aktualizácia programu ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
Spracov. Uč. MŠ. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
76.20 €
Režijné náklady Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
266.00 €
Školenie-ochrana os.údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tomira
19.90 €
Certifikát váhy ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská legálna metrológia
27.00 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
397.64 €
Školské potreby - ÚPSVaR 111 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Coltsun-Consult
49.80 €
Realizácia stavby Stročín vodovod prepojenie vod. Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
4608.13 €
Realizácia stavby Stročín vodovod prepojenie vod. Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
23386.52 €
Realizácia stavby Stročín vodovod prepojenie vod. Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
51495.03 €
Materiál oú Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
63.40 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
Predškolská výchova Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
14.20 €
Oprava kopírky MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
245.64 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.10 €
Poukážky na Okt.Mes.úcty. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Anna Nemcová
405.00 €
Nákup pre TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o.
26.03 €
EKS voda Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
100.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
126.00 €
Vývoz veľkopološných kont. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ekoservis Svidník, s.r.o.
1081.44 €
Pečiatky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
49.00 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
Spracov.Ag.ŽP. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
38.04 €
Ciachovanie váh ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Pillár Slavomír
57.60 €
Kniha - 1000 eur. z dotácie PSK. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
1500.00 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.58 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Rozpis Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
588.00 €
El.MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
249.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
303.83 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: AutoCont SK a.s.
22.68 €
Plyn MŠ111 - dot. 5 r. deti 326 e. Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
417.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
361.00 €
Vypracov. Žiadosti C2 dotác. Odb.: Obec Stročín
Dod.: RRA Novozámocko
200.00 €
Vývoz TKO pre Bohemia Gra. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
Poistenie príves. vozíka Odb.: Obec Stročín
Dod.: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s
22.00 €
Vypracov.hlásenia Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Vchody do dvorov - asfalt Odb.: Obec Stročín
Dod.: Správa a údržba ciest PSK
962.74 €
Kanc.potr.TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
26.28 €
Letecký snímok veľký Odb.: Obec Stročín
Dod.: CBS spol. s.r.o.
24.00 €
Vývoz veľkopološných kont. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
328.32 €
Údržba VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: SANDOLUX s.r.o
159.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Oprava VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: Technické služby Svidník
104.23 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
Kopi Odb.: Obec Stročín
Dod.: AutoCont SK a.s.
149.35 €
Stav.materiál Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Pilip BYTSERVIS
91.96 €
Stočné Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
62.02 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.78 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Stočné Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
84.34 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
451.56 €
Spracovanie účtovníctva Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
76.20 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
252.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
219.00 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
228.50 €
Zamočnícke práce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jozef Mičo - KOVMAK
213.62 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
630.00 €
Poistenie majetku MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s
100.02 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
Vystúpenie Makovičky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Podduklianske osvetové stredisko Svidník
200.00 €
Zab.VO rekonštruk. Šatní TJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tenderteam s.r.o.
200.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
302.24 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
21.61 €
Kanc.potr.TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
28.76 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
81.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
70.00 €
Oprava múru KA Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
174.44 €
Inzercia v novinách Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
31.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.88 €
Koberec MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Magdaléna Gostičová
142.80 €
Letecké snímky Odb.: Obec Stročín
Dod.: CBS spol. s.r.o.
82.80 €
Cestovné na osl.obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Chemkostav HSV akciová spol.
150.00 €
Vystúpenie na oslavách obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Folklórny súbor Chemlon Humenné
500.00 €
Údržba MK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Správa a údržba ciest PSK
1389.72 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
El.MŠ 137 eur. - 5 r. deti 111 Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
249.00 €
El.obec Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
588.00 €
PZS Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Branislav Duleba
96.00 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
21.85 €
Vodomery Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
1256.00 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Program a cest.Osl.Obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: Klub Mladých
800.00 €
OS Marková Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
20.00 €
Kancel.potreb.TSP z dotácie Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
27.73 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Poloh.a výšky chodník Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický
255.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
303.83 €
Materiál na plot pri KA Odb.: Obec Stročín
Dod.: DOMBUD, s.r.o.
984.57 €
Drobný nákup Odb.: Obec Stročín
Dod.: FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
10.84 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
34.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
Vypracovanie hlásení Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Prac.náradie AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
372.10 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ekoservis Svidník, s.r.o.
238.07 €
Kancel.potreby TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
21.29 €
Dosky na pieskovisko Odb.: Obec Stročín
Dod.: B&G interiér, s.r.o.
66.38 €
Stav.materiál KA Odb.: Obec Stročín
Dod.: FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
29.38 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Stočné Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
83.41 €
Mobil TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
16.20 €
Príspevok na spol.úrad Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
1397.50 €
Bibliobus Odb.: Obec Stročín
Dod.: Podduklianska knižnica
59.00 €
Polica do MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Stolárstvo Milan Rodák
70.00 €
Vývoz triedeného odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
0.17 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
302.44 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.87 €
Stravné lístky 111-160,12 TSP 160, 12 Odb.: Obec Stročín
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
960.75 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
34.00 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
210.00 €
Stočné - povrchová voda Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
95.68 €
Výmena lámp VO za letkové Odb.: Obec Stročín
Dod.: HTS elektro s.r.o
380.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
Rozbor vody opakovaný Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
6.05 €
Náradie na AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
372.00 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
98.88 €
Asfalt na chodník pri Haluškovi Odb.: Obec Stročín
Dod.: Správa a údržba ciest PSK
298.35 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
Údržba vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
189.40 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Predškolská výchova Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
7.60 €
Kancelárske potreby TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
12.76 €
Mobil TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
Chodník pri Haluškovi Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ľuboš Medviď
386.00 €
OcÚ telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
21.04 €
MŠ telefón Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Obrubníky, chodník Odb.: Obec Stročín
Dod.: FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
213.32 €
Audit Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing.Marta Dvorská
540.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
37.00 €
Plyn ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
42.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
303.04 €
Vývoz triedeného odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
0.17 €
Rezanie asfaltu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Správa a údržba ciest PSK
12.47 €
Pečiatky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tlačiareň Akcent plus s.r.o.
56.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.13 €
AČ-náradie Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
378.60 €
LED-svietidla na VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: SANDOLUX s.r.o
1368.00 €
Didaktické pomôcky do MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: HOBLA s.r.o.
147.60 €
Autobus Deň matiek-Makovička Odb.: Obec Stročín
Dod.: SAD Humenné, a.s. prevádzka Svidník
30.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
1071.00 €
Internet ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Kancelárske potreby pre TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
15.50 €
Mobil TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
Drobný nákup Odb.: Obec Stročín
Dod.: FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
35.45 €
Vývoz veľkoplošných kont. Odb.: Obec Stročín
Dod.: BERTY, s.r.o
92.88 €
Web stránka Odb.: Obec Stročín
Dod.: Webex media, s.r.o.
96.00 €
Telefón ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
19.99 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
25.94 €
Energia ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
249.00 €
VO 220,OÚ 187,TJ68, DS 59, KA 54 Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
588.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
453.05 €
Vývoz triedeného odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
0.25 €
Sprac.miezd Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
91.44 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
103.20 €
Plyn MŠ-ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
100.00 €
Plyn OÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
87.00 €
Fošne na pieskovisko MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: B&G interiér, s.r.o.
99.00 €
Plošina Odb.: Obec Stročín
Dod.: Technické služby Svidník
30.95 €
KUKA nádoby Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
594.00 €
Nerezový stojan Odb.: Obec Stročín
Dod.: Eprim s.r.o.
80.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.06 €
GP MK za Belasom ,,Zóna B" Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ján Štiavnický
934.60 €
Oprava vežových hodín Odb.: Obec Stročín
Dod.: ELEKTROČAS s.r.o.
150.00 €
Kanc.potreby TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
11.29 €
Pneumatiky na KIA Odb.: Obec Stročín
Dod.: Pneupex, spol. s.r.o.
130.68 €
Foto-letecké Odb.: Obec Stročín
Dod.: CBS spol. s.r.o.
96.00 €
Kosačka AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
380.00 €
Sprac. Výkazov TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Inštalácia V16.1 Odb.: Obec Stročín
Dod.: IFOsoft s.r.o.
10.38 €
Plošina Odb.: Obec Stročín
Dod.: Technické služby Svidník
50.31 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAK TELEKOM a.s.
23.08 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAK TELEKOM a.s.
22.32 €
Telefón TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
24.19 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
0.17 €
Stočné cesta Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
86.39 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
301.54 €
Školenie registratúry Odb.: Obec Stročín
Dod.: Asociácia správcov registratúry
40.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
262.00 €
Plyn OÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
227.00 €
Členské Odb.: Obec Stročín
Dod.: RZMOD Giraltovce
110.90 €
Pečiatka Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
56.80 €
Rozbor pitnej vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
Montáž, demontáž dverí WC Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ľuboš Medviď
364.40 €
VO Poradenstvo 7.4. A 1 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing.Miriama Timková
200.00 €
Prenos hudby rozhlasom Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovgram
38.50 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.21 €
Vodovod Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
238.75 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
1449.00 €
Matrac do MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
342.00 €
§52 a Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
31.92 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
82.27 €
Pivné stoly Odb.: Obec Stročín
Dod.: MC staft Stropkov
836.14 €
Náklady SOcÚ r.2016 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
1397.50 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Poplatok za záujmovú činnosť Odb.: Obec Stročín
Dod.: Centrum voľného času
387.00 €
Inštal UPDATE, IFOSOFT Odb.: Obec Stročín
Dod.: BriS s.r.o.
7.00 €
Poradenstvo PC Odb.: Obec Stročín
Dod.: BriS s.r.o.
25.00 €
Telefón Ocú Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
22.18 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
23.33 €
Vývoz VK Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ekoservis Svidník, s.r.o.
534.97 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
0.17 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
301.94 €
7.4.šatne žiadosť Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST, s.r.o.
645.00 €
PZS Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Branislav Duleba
96.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
414.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
478.00 €
Nájom Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
24.00 €
Predajňa krčma - žalúzie Odb.: Obec Stročín
Dod.: M-tech, Prešov
312.17 €
OOPP AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
87.24 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
48.12 €
Dobrovoľ. § 52 a Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
79.40 €
OOPP AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
268.04 €
Poplatok za reprodukovanú hudbu Odb.: Obec Stročín
Dod.: SOZA
20.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
1244.36 €
Rozhlas a televízia Odb.: Obec Stročín
Dod.: RTVS, s.r.o.
56.83 €
Žiadosť lávka 7.2. Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST, s.r.o.
645.00 €
Klávesnica na PC Odb.: Obec Stročín
Dod.: ADM com s.r.o.
9.00 €
VO -Šatne Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tenderteam s.r.o.
210.75 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: BERTY, s.r.o
104.88 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Doprava Žilina - Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jozef Kriško
120.00 €
PHSR Odb.: Obec Stročín
Dod.: URBAN studio s.r.o.
200.00 €
Vianočná výzdoba - svetlo VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: Technické služby Svidník
39.07 €
Inzerát TSP Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
63.00 €
Elektrina MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
249.00 €
Elektrina OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
588.00 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAK TELEKOM a.s.
17.78 €
Telefón obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAK TELEKOM a.s.
22.98 €
Pečať Rozvoj obce 2015 Odb.: Obec Stročín
Dod.: NIS SR
186.00 €
Zástava SR Odb.: Obec Stročín
Dod.: LIM PO, s.r.o.
17.90 €
Vrecia Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
42.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
303.31 €
Plyn obec Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
439.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
507.00 €
Stravné lístky zo SF Odb.: Obec Stročín
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
466.22 €
Nákup na §52a -dobrovoľníctvo Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
72.76 €
Nákup na § 52a -dobrovoľníctvo Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
79.40 €
Nákup na § 54 Šanca Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
389.54 €
Harmonogram vývozu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
3.00 €
Aktualizácia update ekonom. Odb.: Obec Stročín
Dod.: BriS s.r.o.
126.72 €
Konzultáie k vypracovaniu žiadosti o dotácie Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST, s.r.o.
350.00 €
Sedenie do krčmy Odb.: Obec Stročín
Dod.: Espresso bar
1000.00 €
Proformafaktúra osvedčenia Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ševt a.s
6.10 €
Konzultácie k vypracovaniu žiadosti o dotácie Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST, s.r.o.
350.00 €
Projektová dokumentácia -šatne TJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Mikita Miron
990.00 €
Hlásenie o odpadoch Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.30 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
523.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
453.00 €
Súpisné číslo Odb.: Obec Stročín
Dod.: LIM PO, s.r.o.
5.85 €
Služby oznam o výzvach na dotáciu Odb.: Obec Stročín
Dod.: SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
Podduklianske noviny Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
20.40 €
Režijné náklady Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
266.00 €
Spracov. mzdy Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
91.44 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
228.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
Pyrotechnika Odb.: Obec Stročín
Dod.: KOPYR- Galanta
150.00 €
Drobný nákup Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
61.50 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
28.52 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
20.36 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
302.41 €
Stočné Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
97.03 €
Chlorator na vodojem Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
557.00 €
Drevený erb obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: B&G interiér, s.r.o.
1850.00 €
Aktualizácia PC WISKAN Odb.: Obec Stročín
Dod.: SoftKompis - Daniel Jaklovszký
52.80 €
pečivo na oslavy mesiac úcty k starším Odb.: Obec Stročín
Dod.: Pekáreň Šandal -Juraj Maťaš
37.28 €
Návrh, čistopis ÚPN obce Odb.: Obec Stročín
Dod.: URBAN studio s.r.o.
6700.00 €
Návrh ÚPN obce Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Hudec
600.00 €
zámok na dvere MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: H.K.K. mont, s.r.o.
90.00 €
Certifikát HSM Odb.: Obec Stročín
Dod.: Disig a.s.
103.20 €
Spracovanie žiadosti k dotáciám Odb.: Obec Stročín
Dod.: RRA Novozámocko
450.00 €
BP-ochrana osob.údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: FENIX- Richard Krajčík
50.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
44.00 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
§ 52 a) - pracovné oblečenie Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
72.76 €
§52 AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
409.10 €
technické konzultácie k PC Odb.: Obec Stročín
Dod.: BriS s.r.o.
25.00 €
Poukážky na nákup-mesiac úcty k starším Odb.: Obec Stročín
Dod.: Anna Nemcová
135.00 €
Poukážky na nákup-mesiac úcty k starším Odb.: Obec Stročín
Dod.: Potraviny REMAS
260.00 €
Výmena gamatiek v MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
2382.72 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Syntetizátor MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Muziker, a.s.
500.00 €
tekutá guma Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALFEMA Slovakia s.r.o.
67.00 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ekoservis Svidník, s.r.o.
481.50 €
Vianočné ozdoby Odb.: Obec Stročín
Dod.: MK ILLUMINATION, s.r.o.
381.91 €
Výmena vodomerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: PVS - Leško
872.20 €
MŠ prestieradla na postieľky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Tatiana Michalková
94.50 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
204.54 €
El..energia MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
268.00 €
El.energia rozpis Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
595.00 €
Údržba kotla Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
180.84 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
21.61 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
16.74 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
Materiál na tvorivé dielne Odb.: Obec Stročín
Dod.: ČVAŇ Ivan
77.40 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
452.56 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
243.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
276.00 €
200,00 dotac.111 ÚV Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
201.00 €
Inzerát v novinách -krčma Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
7.20 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: BERTY, s.r.o
216.48 €
náradie na AČ 111 ÚP §52 Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
411.90 €
Spracovanie výkazov Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Aktualizácia progr. pre ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
kameň-andezit-kult.areál Odb.: Obec Stročín
Dod.: KULL, s.r.o.
25.50 €
Stočné Obec Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
97.03 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
18.56 €
Telefón obec Odb.: Obec Stročín
Dod.: T-com a.s
21.44 €
Šatovka na sukne- 111 ÚV SR Odb.: Obec Stročín
Dod.: DIPO - Ing. Ján DINDÁK
400.00 €
Toner Odb.: Obec Stročín
Dod.: ECOLIVE , Róbert Hriž
28.80 €
Prevádzka vodovodu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
240.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
302.61 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
147.00 €
Plyn obec Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
167.00 €
Stočné Obec Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
20.52 €
Stočné MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
28.08 €
Spracovanie účtovníctva MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Obec Nižný Orlík
91.44 €
Rozbor vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: ŠVPÚ DK
397.64 €
Skrine -2ks pre OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: B&G interiér, s.r.o.
516.98 €
Stravné lístky Odb.: Obec Stročín
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
528.07 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
Stavebný materiál -MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
17.36 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Nedpoplatky za rok 2014 Odb.: Obec Stročín
Dod.: VŠZP
48.49 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ekoservis Svidník, s.r.o.
328.48 €
Náradie AČ Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
408.80 €
Poistenie budov a strojov Odb.: Obec Stročín
Dod.: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s
100.02 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAK TELEKOM a.s.
21.56 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAK TELEKOM a.s.
17.42 €
Výmena VO za LED Odb.: Obec Stročín
Dod.: HTS elektro s.r.o
320.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
303.61 €
Inzerát v novinách -krčma Odb.: Obec Stročín
Dod.: PONO PRESS - Sivák Pavol
6.75 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
54.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
48.00 €
Odmena exekútora Odb.: Obec Stročín
Dod.: Exekučný úrad - Mgr. Juraj Voloch
129.35 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: BERTY, s.r.o
96.96 €
Chrániče pre deti Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPORTIKA GROUP s.r.o.
45.58 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stročín
Dod.: AKCENT Svidník
73.70 €
Mobil Odb.: Obec Stročín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
Internet OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
Preplatok za el.energiu Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
-0.55 €
LED - VO Odb.: Obec Stročín
Dod.: SANDOLUX s.r.o
1153.00 €
AČ doklad Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALNA SK s.r.o.
408.00 €
Hydroizolačný náter Odb.: Obec Stročín
Dod.: ALFEMA Slovakia s.r.o.
55.00 €
Drobný nákup Odb.: Obec Stročín
Dod.: FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
14.30 €
El.energia rozpis Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
595.00 €
Elektrina MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: VSE
268.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
302.41 €
Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odb.: Obec Stročín
Dod.: BERTY, s.r.o
96.60 €
Telefón MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAK TELEKOM a.s.
17.02 €
Telefón OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SLOVAK TELEKOM a.s.
24.48 €
Plyn obec Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
26.00 €
Plyn MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
23.00 €
Dobudovanie KA Odb.: Obec Stročín
Dod.: GAS-MG, spol. s r.o.
7335.20 €
Hračky do MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: INSGRAF s.r.o.
137.40 €
Plachty na KA Odb.: Obec Stročín
Dod.: RoViTech s.r.o.
3