Kontakt:

Napíšte nám:

Kultúra

    V našej obci sú vytvorené podmienky na uskutočňovanie rôznych obecných, kultúrnych a športových podujatí, ktoré poskytujú občamom i návštevníkom obce ideálne podmienky na stretávanie sa pri rôznych príležitostiach a prostredie pre trávenie voľného času.

 

         KULTÚRNY A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI V ROKU 2019

       Starosta obce- pán Tibor Sluťak, zamestnanci obecného úradu a poslanci OZ vyvíjajú po celý rok snahu, aby spestrili život v obci aj po kultúrnej a spoločenskej stránke. Myslíme, že spoločenské akcie utužujú vzťahy medzi obyvateľmi, a preto sa snažíme poskytnúť  obyvateľom obce dostatok takýchto príležitostí.

         Oslavy „Dňa matiek“ v znamení vystúpenia PUĽS-u

         Kultúrny areál v obci Stročín  patril 2. júna 2019 /v nedeľu/  všetkým mamám,  mamkám i mamičkám.          A prečo práve im? Pretože práve v tento deň sa v kultúrnom areáli obce uskutočnil kultúrny program, ktorým sme si pripomenuli „Deň matiek“. Aj keď tomuto  sviatku je v spoločenskom kalendári každoročne venovaná druhá májová nedeľa, posun jeho pripomenutia na neskorší termín určite nikomu neprekážal, pretože viac než dátum je dôležitejší jeho obsah a zmysel. Pestrý kultúrny program mamičkám k sviatku pripravili pani učiteľky spolu s deťmi materskej školy, no hlavným programom dňa bolo vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova, ktorý je verejnosti viac známy pod skratkou PUĽS. Počasie nám prialo, a tak sme si mohli naplno užiť  nádherné vystúpenie profesionálnych umelcov ale i našich detí. Podujatie sme realizovali s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ďakujeme všetkým prítomným za vytvorenie skvelej atmosféry a tešíme sa na ďalšie kultúrne podujatie. 

                                     

                                     

                                     

                                     

        Stavanie mája

           S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov. Stavanie mája je dlhoročnou tradíciou, ktorú dodržiavame aj my v Stročíne. V minulosti sa stavali máje do dvorov dievčat, ktoré dovršili vek vhodný na vydaj. Aby sme tento zvyk zachovali a udržali, v predvečer prvého  mája sme sa v obci stretli, aby sme spoločne postavili jeden centrálny máj pred obecným úradom, ktorý  je venovaný všetkým dievčatám a ženám v obci.  „Máj“ nám tohto roku stráži junák s dievkou, ktorých sme vyrobili zo slamy. Aj napriek nepriaznivému upršanému počasiu sa pred obecným úradom zišli obyvatelia obce a pomohli nám s vyzdobením a postavením mája.  

                                     

                                      

       Obecná zabíjačka

       Ani tento rok sme neupustili od realizácie tradičnej obecnej zabíjačky.  Zabíjačkové špeciality, dobrá nálada a hudba. Aj takto vyzerala atmosféra v sobotu 16. februára 2019 v našej obci . Už v poradí po siedmykrát sme sa stretli na posedení pri zabíjačkových špecialitách. Majstri svojho remesla Jozef Jesenský so synom Marekom a zamestnanci obecného úradu už deň vopred pripravovali zabíjačkové špeciality – hurky, tlačenku, klobásku, výpečky, kapustu, aby bolo všetko dokonale pripravené. Tento deň však nebol len príležitosťou pochutnať si na dobrotách, ale predovšetkým príležitosťou  spoločne sa stretnúť, zabaviť sa a kultúrne sa vyžiť. O tom, že je to bezpochyby jedno z najobľúbenejších podujatí obce svedčí fakt, že sála obecného úradu bola plná a tanečný parket tiež nezíval prázdnotou. Do tanca nám hral Mgr. Marek Kizak. Dúfame, že tento deň bol pre každého príjemným stretnutím a že boli dosýta uspokojené chuťové poháriky všetkých prítomných. Veľkú vďaku chceme vyjadriť firme Agiss, s.r.o. a firme Sorbel s.r.o., ktorí boli hlavnými sponzormi a podieľali sa s nami na organizovaní tohto dňa. Na zrealizovaní posedenia pri zabíjačkových špecialitách sa podieľali a veľmi nám svojimi sponzorskými darmi pomohli aj PZ Osie, H.K.K. mont, s.r.o., Ing. Michal Kleban, B&G interiér, s.r.o., Peter Pilip, Ján Hirčko, Slavomír Drimák, Miloš Šotik, Imrich Murcko, Juraj Maťaš, Ján Potičný, Tibor Sluťak, Anna Nemcová a Michal Gondek. Všetkým patrí veľká vďaka za pomoc a zároveň ďakujeme aj všetkým prítomným, bez ktorých by toto podujatie nebolo také skvelé. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tradičnej obecnej zabíjačky v obci Stročín.

 

KULTÚRNY A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI V ROKU 2018

     V roku 2018 si naša obec zopakovala množstvo malých aj väčších kultúrno-spoločenských  podujatí, ktoré našim obyvateľom  spríjemnili nejedno  popoludnie. Spomenieme si na ne a priblížime Vám ich.

     Obecná zabíjačka 

     Už tradične prvou kultúrnou udalosťou, ktorá sa deje v našej obci je obecná zabíjačka. Domáca zabíjačka bola kedysi vo väčšine domácností každoročnou samozrejmosťou. Stretla sa rodina, ale i susedia, kamaráti či známi a spoločne sa veselili, zabávali aj spievali pri stoloch plných hojnosti. Dnes sú takého  zabíjačky na ústupe. V súčasnosti sa mnohé dediny, ale i mestá snažia túto tradíciu znovu oživiť, no trochu v obnovenom šate. Aby nám tradície našich predkov nezapadli prachom, rozhodli sme sa s poslancami OZ a v spolupráci s poľovníckym združením Osie a firmou Agiss, s.r.o. pripraviť obecnú zabíjačku. Tá sa konala 20. januára a odštartovala kultúrny život v obci. Hudobným hosťom bol Ondrej Majer. Ošípané dodal p. Rastislav Ilečko a už tradične zabíjali p. Jozef Jesenský so synom Marekom. Už od rána sa za krčmou zhromaždilo mnoho dobrovoľníkov, ktorí pomáhali s prípravami podujatia, ktoré je už v našej obci dá sa povedať neodmysliteľnou tradíciou. Toto podujatie nie je len o pocháťkach pre gurmánov, ale hlavne o spoločnom stretnutí obyvateľov obce, na ktoré často v kolobehu všedných dní nie je čas. 

     Stavanie "Mája"

     "Staviame my máje, čo nám dajú za ne, pálenky červenej do krbky hlinenej. Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom  sadený...." 

    Pekná tradícia stavania mája sa v našej obci udržiava už niekoľko rokov. Hoci sa z tradície niekde už upustilo a mladí slobodní chlapci nestavajú každej slobodnej dievčine v dedine máj pri dome, aspoň jedného spoločného mája v obci sme postavili. Poslanci OZ so starostom obce zorganizovali postavenie mája v obci a so zdobením mája a stavaním nám pomohli aj obyvatelia obce, ktorí si nenechali újsť túto krásnu tradíciu.

 

        Medzinárodný deň matiek 

     Ak existuje skutočne nejaký medzinárodný sviatok, je to bezpochybne "Deň matiek". V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Každý z nás by si mal nájsť chvíľku času, aby si na tú svoju mamu spomenul. Deň matiek je najlepšou príležitosťou povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Dátum druhej májovej nedele patrí všetkým mamám. My, v Stročíne sme využili tento krásny deň  a v nedeľu 13. mája sme pre všetkych matky v našej obci zorganizovali malé kultúrne podujatie. V kultúrnom programe vystúpili talentované deti z FS Makovička zo Svidníka. Pre prítomných bolo pripravené aj nmalé občerstvenie a kvet.

                                  Vystúpenie FS Makovička zo Svidníka

 

     Jednodňový zájazd do Maďarska na kúpalisko

      Aké by to bolo pre našich obyvateľov leto bez zájazdu do Maďarska na kúpalisko. Už je to akousi ďalšou tradíciou. Tento rok sme sa vybrali na zájazd 21. júla, o trocha skôr než bolo zvykom. O zaplnenie miest v autobuse sme sa nemuseli báť, pretože pár dní po vyhlásení zájazdu bol autobus plný. Počasie nám prialo a našim občanom - účastníkom zájazdu nerobilo problém ani skoré ranné vstávanie. Domov prišli krásne opálení o 22-hej hodine večer. Môžem povedať, že atmosféra bola výborná a všetci sme prišli oddýchnutí a zrelaxovaní. A kto nebol môže len ľutovať :)

     

     Festival tradičnej kultúry

      Najväčšou kultúrnou udalosťou v roku sú oslavy obce. Tento rok sme si pripomenuli a zároveň oslávili 701. výročie 1. písomnej zmienky o obci Stročín. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. V kultúrnom programe sa predstavili : FS Dúbrava z Prešova, Svidnícki heligonkári, ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc, Duo Petrašovskí a FS Lipovec. Mali sme možnosť vidieť pestrú prezentáciu slovenského folklóru. Ani tento rok nechýbal guľáš pre všetkých prítomných, ktorý pripravovali poľovníci z PZ Osie a poslanci OZ. Počasie nám prialo, bolo krásne slnečno. Pre deti sme mali pripravenú atrakciu - nafukovací skákací hrad. Po skončení vystúpení prítomných čakala ľudová veselica. Organizátormi podujatia bola obec Stročín v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom zo Svidníka. Do tanca nám hral hudobník a náš rodák Mgr. Marek Kizak do druhej hodiny rannej a naštartoval pravú letnú zábavu pod holým nebom. 

                                  FS Dúbrava z Prešova

                                  Večerná zábava - kultúrny areál

 

       Podpora rozvoja talentu 

      Po skončení festivalu tradičnej kultúry sme začali s prípravami na ďalší festival, ktorý je v našej obci novinkou. Chystali sme sa na rómsky festival, respektívne na podujatie s názvom "Podpora rozvoja talentu". Toto podujatie sa konalo 23. septembra opäť v spolupráci s Podduklianskym osvetvým strediskom. V kultúrnom programe vystúpili rómske deti zo Stročína, tanečná skupina Romano Jilo zo Stropkova, speváčka rómskych ľudových piesní Žaneta Štipák s cimbalovou hudbou z Košíc, speváčky rómskych ľudových piesní a ľudová hudba Stropkoviani. Počasie síce nebolo ideálne, bolo zamračené a chladno, to však ľudí neodradilo, prišli a zabavili sa. Toto podujatie sme mohli zrealizovať s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. O občerstvenie sa staral Ľuboš Medviď a guľáš pre prítomných chystal Slavomír Drimák, Jozef Jesenský a Stanislav Potoma. Cieľom podujatia nebol len samotný festival, teda kultúrne podujatie, ale aj poskytnutie priestoru a základné informácie o možnostiach voľnočasových aktivít pre deti a mládež v našej obci. Do projektu sa zapojilo 25 rómskych detí. Pred samotným festivalom sme zrealizovali 3 tvorivé dielne zamerané na maľovanie obrazov, maľovanie na sklo a maľovanie na tričká. Zároveň sme zrealizovali 3 workshopy zamerané na prezentáciu tradičnej kultúry - rómskeho spevu a folklóru / základnú motiviku ľudového tanca, rytmické variácie a cvičenia./ Počas mesiacov august a september sa deti pravidelne zúčastňovali stretnutí, na ktorých sa zamerali na tvorbu kompletného programu. V deň festivalu boli v kultúrnom areáli vystavené všetky výrobky, ktoré deti vytvorili počas jednotlivých workshopov. Boli naozaj obdivuhodné a dokonale vystihovali ich predstavivosť ale aj ich talent. Čo sme však chceli týmto projektom dosiahnuť? Cieľom projektu bolo oboznámiť deti s rómskou tradičnou kultúrou, hudbou, spevom a tancom a motivovať ich k rozvoju vlastného talentu, ktorý bezpochyby majú. Tvorivými dielňami deti nadobudli remeselné zručnosti, ktoré môžu využiť v škole ale aj pri voľnočasových aktivitách. 

 

      Mesiac úcty k starším 

       Farebnosť listov v októbri fascinuje svojou krásou. Tieto listy sú akousi symbolikou prežitých rokov, ktoré sú tiež poznačené  mnohými farbami. U nás v obci sa stala tradícia, že nezabúdame na tých skôr narodených - seniorov a dôchodcov. 21. októbra sme zorganizovali malé kultúrne posedenie so seniromi, dôchodcami z našej obce. V kultúrnom programe najprv vystúpili deti z Materskej školy a po nich nasledovala hudobná skupina Bravo z Novej Ľubovne, ktorá sa postarala o naozaj skvelú atmosféru. Ľudia sa bavili, zatancovali si, zaspievali, pochutnali na dobrom jedle a porozprávali sa pri káve s koláčikom. Myslím si, že to bola ďalšia vydarená akcia. 

                             Hudobná skupina BRAVO

 

      Stretnutie s jubilantmi 

       Každoročne si na obecnom úrade spomenieme na obyvateľov, ktorí počas roka oslávili krásne životné jubileum. Novozvolený pán starosta - Tibor Sluťak privítal všetkých našich jubilantov na obecnom úrade a pripravil pre nich slávnostnú večeru. Predtým však našich jubilantov potešili malým kultúrnym programom naše šikovné deti z Materskej školy. 

 

     Silvester 

      Poslednou akciou roka bol Silvester. Pán starosta Tibor Sluťak s poslancami OZ pripravili pre všetkých prítomných varené víno, vianočný punč na zahriatie a mali sme aj fajnové grilované mäsko a klobásky. Pred budovou obecného úradu sa zišlo mnoho obyvateľov obce, aby sa spoločne rozlúčili so starým rokom a privítali nový rok 2019. Bolo pekné  vidieť, že naši občania sa zúčastňujú podujatí pripravovaných obcou, pretože všetky kultúrne podujatia, posedenia či akcie nie sú len o kultúrnom vyžití sa, ale najmä o vzájomnom stretnutí sa občanov, upevňovaní vzťahov a formovaní obce.