Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania
Dajte si pozor na podvodníkov. Asistent sčítania od vás NIKDY nežiada finančnú hotovosť ani citlivé údaje o vašej osobe, majetku ani zdravotnom stave.
ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV prebieha od 03. mája do 13. júna 2021
Od 03.05. do 13. 06 2021 prebieha ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV, určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci. Kontaktné miesto: OBECNÝ ÚRAD STROČÍN, alebo požiadajte o mobilného asistenta na tel. čísle 054/75 21 158. Viac informácii na obecnom úrade ale na stránke www.scitanie.sk
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
PREBIEHA ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021
Od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľov. Prosíme obyvateľov obce aby využili na sčítanie sa elektronický formulár na stránke www.scitanie.sk. Pomôžte sčítať sa aj svojim príbuzným. Od 01. apríla 2021 budú k dispozícii kontaktné miesta so sčítacími komisármi, ktorí budú k dispozícii pomôcť osobám, ktoré sa nevedia sčítať sami, resp. nemajú k dispozícii počítač s internetom.
Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2021
Pripomíname, že v mesiaci APRÍL 2021 je zber : 09.04.2021 Komunálny odpad 12.04.2021 Zmiešané plasty 23.04.2021 Komunálny odpad
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie