Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty

Rekonštrukcia hydromelioračného kanála

Protokol o získaní Pečate rozvoja obcí a miest

Bulletin pri príležitosti posviacky obnoveného kostola

Sanácia skládky odpadu v obci Stročín

(581.18 kb)

Územný plán v obci Stročín

Územný plán v obci Stročín 2017
Návrh upravený po prerokovaní
(564.6 kb)
(620.9 kb)
(856.19 kb)

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 12.03.2018

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 23.03.2018

(834.21 kb)

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 14.03.2018

Oznámenie o začatí vyvlastňov. konania -zverejnené 18.4.2018

Stavebné a bezpečnostné oparenia na zníženie nehodovosti

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(363.14 kb)

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 31.05.2018

(829.92 kb)

Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o podlimitnej koncesii

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania- zverejnené 5.2.2019

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Evidencia od 1.1.2018 do 31.12.2018

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA
(154.52 kb)

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA obce Stročín

POH obce Stročín

Oznámenie o začatí vyvlastňov. konania - zverejnené 11.3.2019

pre stavbu: Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Š

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zo dňa 30.4. do 13.5.2019

Projekt : "Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Stročín“

Pozvánka na "Deň matiek"

Pozvánka na "Deň matiek"

Pozvánka na "Deň matiek"
Pozvánka na "Deň matiek"
(245.31 kb)

Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018

Návrh záverečného účtu obce Stročín

Návrh záverečného účtu obce Stročín
Návrh záverečného účtu obce Stročín
(363.5 kb)

Naše Dokumenty

(33.5 kb)
(50.5 kb)
(90 kb)
(27 kb)
(37.5 kb)
(38.5 kb)
(46.5 kb)
(87.5 kb)
(59 kb)
(79 kb)
Inzerát
Prenájom budovy
(20.5 kb)
(83.5 kb)
Inzerát
predaj budovy SKLAD-bývala baliareň TAVAD
(22 kb)
Inzerát
Predaj nehnuteľnosti budovy "PRÁČOVŇA"
(24 kb)
(29.22 kb)

Výpočet úrovne vytriedeného odpadu

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK zverejnená 07.02.2019

(391.69 kb)