Kontakt:

Napíšte nám:

História

História
Stročín, pôvodne príslušenstvo šarišského hradného panstva, v pol. 13. stor. majetok rodiny Abovcov, od ktorej ju s inými obcami v r. 1269 kúpili príslušníci zemianskej rodiny Thekuleovcov. V 13. - 14. storočí bola významným strediskom panstva Stročín s trhom. V roku 1355 bola majetkom Mičkbána, ale začiatkom 15. stor už zasa makovického  panstva. V r. 1427 mala 48 poddanských usadlostí, bola to jedna z najväčších obcí. Makovickému panstvu patrila aj neskoršie. V roku 1618 žilo na 8 usadlostiach 52 rodín. Obyvatelia sa podľa počtu ťažného dobytka zaoberali pravdepodobne povozníctvom. V obci boli aj tkáči a píla. V roku 1787 mala obce 53 domov a 386 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 68 domov a 514 obyvateľov.