Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 225)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2022 Zmluva o dodávke plynu - MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
100 €
1/2022 Zmluva o dodávke plynu - OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
200 €
30907ABX2 Poskytnutie NFP na projekt s názvom Oplotenie a revitalizácia cintorína Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: PPA
15501.61 €
21-120-00968 Poskytnutie dotácie na Festival tradičnej ľudovej kultúry Odb.: Obec Stročín
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1500 €
3/2021-OcÚ Predaj pozemku parc. č. 91/17, orná pôda Odb.: Jakub Kanaloš
Dod.: Obec Stročín
5290.56 €
2/2021- OcÚ Predaj pozemku parc. č. 91/15, orná pôda Odb.: Michal Grundza
Dod.: Obec Stročín
4570 €
1/2021-OcÚ Predaj pozemku parc. č. 91/12, orná pôda Odb.: Ladislav Ferenc
Dod.: Obec Stročín
3060 €
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2016/2016 o vykonávaní zberu a výkupu komunálneho odpadu od FO na území obce Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.:
6/2021 Dodanie tovaru - mäso a mäsové výrobky, mäsové polotovary, lahôdkárske výrobky podľa objednávky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Lumäsko s.r.o.
21/34/054/248 Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti -NP Podpora zamestnanosti Aktivita č. 1 - Podpora UoZ k uplatneniu na TP podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Odb.: Obec Stročín
Dod.: ÚPSVaR
6053.31 €
5/2021 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
850 €
892/2021/OPR Refundácia dotácie na projekt Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK
1395 €
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k zmluve - zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
10 €
Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
70 €
8/2020 Poskytnutie služieb - triedený zber Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
Príloha č. 2 Úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb triedeného odpadu týkajúca sa zmeny intervalov vývozu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
321 1091 Poskytnutie dotácie pre DHZ Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: DPO SR
3000 €
3/2021 Dodávka zemného plynu do odberných miest Odb.: Obec Stročín
Dod.: innogy Slovensko s. r. o.
280 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1802/19E-BN-NH Dodatok č. 1 k zmluve č. 1802/19E-BN-NH Odb.: Obec Stročín
Dod.: Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke tabletu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
Generované portálom Uradne.sk