Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 216)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
21/34/054/248 Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti -NP Podpora zamestnanosti Aktivita č. 1 - Podpora UoZ k uplatneniu na TP podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Odb.: Obec Stročín
Dod.: ÚPSVaR
6053.31 €
5/2021 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
850 €
892/2021/OPR Refundácia dotácie na projekt Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK
1395 €
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k zmluve - zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
10 €
Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
70 €
8/2020 Poskytnutie služieb - triedený zber Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
Príloha č. 2 Úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb triedeného odpadu týkajúca sa zmeny intervalov vývozu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
321 1091 Poskytnutie dotácie pre DHZ Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: DPO SR
3000 €
3/2021 Dodávka zemného plynu do odberných miest Odb.: Obec Stročín
Dod.: innogy Slovensko s. r. o.
280 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1802/19E-BN-NH Dodatok č. 1 k zmluve č. 1802/19E-BN-NH Odb.: Obec Stročín
Dod.: Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke tabletu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
4/2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Stročín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2/2021 Poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti a mládeže na rok 2021 Odb.: Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Dod.: Obec Stročín
44 €
1/2021 Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu na diagnostiku COVID-19 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník
5 €
7/2020 Poskytnutie mobilným asistentom sčítania tablet + SIM karty Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
Dodatok č.1 Zníženie energetickej náročnosti MŠ - dodatok k zmluve Odb.: Obec Stročín
Dod.: Environmentálny fond
0 €
146703 08U02 Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Environmentálny fond
90914 €
6/2020 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Lumäsko s.r.o.
0 €
20-120-00699 Poskytnutie dotácie na projekt Festival tradičnej ľudovej kultúry Odb.: Obec Stročín
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1500 €
595/2020/DPR Nákup materiálno-technického vybavenia na futbalové ihrisko Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK
700 €
Generované portálom Uradne.sk