Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 271)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/2024 Poskytovanie niektorých činností PZS Odb.: Obec Stročín
Dod.: ProUni, s.r.o.
360 €
2/2024 Kúpa pozemku - parc.č. C-KN 391/3 o výmere 88m2 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Martin Sabol
100 €
1809/23-9-ENV/VU Dohoda u ukončení zmluvy č. 1809/23-9-ENV/VU o poskytovaní služieb Odb.: Obec Stročín
Dod.: Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
0 €
826/2023 Poskytnutie NFP- MOPS v obci Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad vlády SR
83 372.33 €
13/2023 Zmluva o vykonávaní laboratórnych vyšetrení vzoriek pitných vôd Odb.: Obec Stročín
Dod.: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
0 €
11/2023 Riedenie projektu - Externý manažment pre projekt MOPS Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
240 €
9/2023 Zriadenie vecného bremena "in rem" na časti parcely č. 28 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Peter Štiavnický
0 €
8/2023 Zriadenie vecného bremena "in rem" na časti parcely č. 21 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Juraj Vansa
0 €
7/2023 Zriadenie vecného bremena "in rem" na časti parcely č. 36 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Martin Zasada
0 €
N20231011016 Terénna sociálna práca a komunitné centrá Odb.: Obec Stročín
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR SR
0 €
1809/23-9 Kompletný servis v oblasti odberu a analýzvzoriek vody Odb.: Obec Stročín
Dod.: Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
0 €
6/2023 Vypracovanie žiadosti o NFP - MOPS Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
1 320 €
5/2023 Nájomná zmluva - pohostinstvo Odb.: EMBAKA-Katarína Demeterová
Dod.: Obec Stročín
250 €
Dodatok č. 3 k zmluve č. 8/2009-V Úprava platobných podmienok Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
100 €
Dodatok č. 2/2023 Úprava ceny vývozu odpadu Odb.: Obec Stročín
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
4/2023 Vypracovanie žiadosti o NFP - Rozšírenie kanalizácie v obci Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
3 900 €
2409005915 Poistenie osôb - aktivačná činnosť evidovaných nezamestnaných Odb.: Obec Stročín
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
23.54 €
3/2023 Kúpna zmluva - parcela č. 91/14, výmera 432 m2 Odb.: Ján Haluška
Dod.: Obec Stročín
5 637.60 €
02/2023 Kúpna zmluva - parcela č. 91/16, výmera 485 m2 Odb.: Oľga Baranová
Dod.: Obec Stročín
5 000.35 €
01/2023 Predaj pozemku parcela č. 91/13 Odb.: Michaela Mihaliková
Dod.: Obec Stročín
4 090 €
Generované portálom Uradne.sk