Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 202)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
7/2020 Poskytnutie mobilným asistentom sčítania tablet + SIM karty Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
Dodatok č.1 Zníženie energetickej náročnosti MŠ - dodatok k zmluve Odb.: Obec Stročín
Dod.: Environmentálny fond
0 €
146703 08U02 Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Environmentálny fond
90914 €
6/2020 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Lumäsko s.r.o.
0 €
20-120-00699 Poskytnutie dotácie na projekt Festival tradičnej ľudovej kultúry Odb.: Obec Stročín
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1500 €
595/2020/DPR Nákup materiálno-technického vybavenia na futbalové ihrisko Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK
700 €
5/2020 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
850 €
04/2020 Rozšírenie a modernizácia obecného úradu Odb.: Obec Stročín
Dod.: H.K.K. mont, s.r.o.
7576.44 €
Dodatok č. 1 Výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
0 €
2/2020 Kúpna zmluva na predaj pozemku Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, KE
3870 €
Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Stročín" Odb.: Obec Stročín
Dod.: ZPA Křižík
97103.11 €
320 0427 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov a pod. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
dodatok č. 3 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Stročín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
074PO220160 Úprava zmluvných práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Stročín
Dod.: PPA
0 €
142/2020/UZ Ternínovaný úver za účelom financovania oprávnených nákladov projektu "Rekonštrukcia šatní športovísk" Odb.: Obec Stročín
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
148720 €
1/2020 Záujmové vzdelávanie detí a mládeže na rok 2020 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stročín
44 €
82/2018 Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Stročín
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
0 €
1/2019 Vykonanie diela - v rozsahu položkového rozpočtu oceneného výkazu-výmer Odb.: Obec Stročín
Dod.: H.K.K. mont, s.r.o.
12918.01 €
2019013 Poskytovanie technickej služby - montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov, a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí Odb.: Obec Stročín
Dod.: Jaco, s.r.o.
1120 €
7719/2019 Predmetom je záväzok poskytovateľa poskytnúť kvalifikované dôveryhodné služby v súlade s platnými certifikovanými politikami poskytovateľa Odb.: Obec Stročín
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €