Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 208)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2021 Dodávka zemného plynu do odberných miest Odb.: Obec Stročín
Dod.: innogy Slovensko s. r. o.
280 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1802/19E-BN-NH Dodatok č. 1 k zmluve č. 1802/19E-BN-NH Odb.: Obec Stročín
Dod.: Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke tabletu Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
4/2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Stročín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2/2021 Poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti a mládeže na rok 2021 Odb.: Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Dod.: Obec Stročín
44 €
1/2021 Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu na diagnostiku COVID-19 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník
5 €
7/2020 Poskytnutie mobilným asistentom sčítania tablet + SIM karty Odb.: Obec Stročín
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
Dodatok č.1 Zníženie energetickej náročnosti MŠ - dodatok k zmluve Odb.: Obec Stročín
Dod.: Environmentálny fond
0 €
146703 08U02 Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: Environmentálny fond
90914 €
6/2020 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Lumäsko s.r.o.
0 €
20-120-00699 Poskytnutie dotácie na projekt Festival tradičnej ľudovej kultúry Odb.: Obec Stročín
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1500 €
595/2020/DPR Nákup materiálno-technického vybavenia na futbalové ihrisko Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK
700 €
5/2020 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
850 €
04/2020 Rozšírenie a modernizácia obecného úradu Odb.: Obec Stročín
Dod.: H.K.K. mont, s.r.o.
7576.44 €
Dodatok č. 1 Výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní Odb.: Obec Stročín
Dod.: VVS a.s.
0 €
2/2020 Kúpna zmluva na predaj pozemku Odb.: Obec Stročín
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, KE
3870 €
Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Stročín" Odb.: Obec Stročín
Dod.: ZPA Křižík
97103.11 €
320 0427 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov a pod. Odb.: Obec Stročín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
dodatok č. 3 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Stročín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
074PO220160 Úprava zmluvných práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Stročín
Dod.: PPA
0 €
Generované portálom Uradne.sk