Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 25.05.2020 do 31.05.2020

 

Pondelok

 

18:00

 

+ Milan  (rodina Fučilová)

 

Utorok

 

18:00

 

+ Anna  (rodina Zasadová)

 

Streda

 

7:30

 

* Andrej s rodinou

 

Štvrtok

 

18:00

 

* Anna  (rodina Kačmarová)

 

Piatok

 

18:00

 

* Adrián s rodinou

 

Sobota

 

7:30

 

-

Nedeľa svätej Päťdesiatnice

Nedeľa

 

9:00

Myrovanie

Za farské spoločenstvo

 

 Potoky:                    Sobota:  9:00          Nedeľa:  10:30

 

 Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude (kvôli opatreniam MZ).

- Verejné spovede nie sú zatiaľ možné, len vo vážnom prípade po telefonickej dohode.

- Je možné získať plnomocné odpustky, ktoré udeľuje svätý Otec za daných okolností.

- Bližšie usmernenia: www.grkatpo.sk

- Zmena programu vyhradená. V prípade potreby volať na telefónne číslo: 0902585327.

- Kto by chcel podporiť farnosť, môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Z dôvodu úsporných opatrení každý kňaz musí vybrať 25 dní dovolenky. Keby som nebol

  k dispozícii, môžete sa obrátiť na otca Havrilu (0910/513308), otca Kravca (0903982709).

- V sobotu zádušná omša. Dnes je zbierka na katolícke masmédia.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 25.05.2020 do 31.05.2020

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-

 

-

 

Streda

17:30

18:00

Sv. spoveď

* ZBP Mirky a Patrika

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

Nedeľa zoslania ducha svätého

Nedeľa

8:00

14:00

* Za farnosť

Májová pobožnosť sv. ruženca a loretánskych litánii

 

 Oznamy:

- Zbierka na katolícke masmédia, televíziu Lux a rádio Lumen.

- Prosba o milodar na chod našej farnosti.

  Číslo účtu našej farnosti v Slovenskej sporiteľni, na ktoré prosíme zasielať milodary

  na chod našej farnosti je SK44 0900 0000 0001 0466 7352.

  D poznámky uveďte obec Duplín, Stročín alebo Tisinec, na ktorý kostol darujete.

  Svoj milodar môžete odovzdať aj osobne členom farskej rady. Za vašu štedrosť

  Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.