Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 02.10.2023 do 08.10.2023

 

Pondelok

 

18:00

 

+ Jozef, Ján, Anna, Emil, Zuzana

(rodina Medveďová)

 

Utorok

 

18:00

 

+ Peter, Anna, Michal  (rodina Cerulová)

 

Streda

 

6:30

 

* otec Jozef s rodinou

 

Štvrtok

 

18:00

 

 * Peter s rodinou, Pavol s rodinou

(rodina Medveďová)

 

Piatok

 

18:00

 

+ Mária, Mirón, Michal  (rodina Cerulová)

 

Sobota

 

7:30

 

+ Za duše v očistci

19. Nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa

 

10:30

 

Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Nedeľa:     9:00

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Modlitba a pomoc pre Ukrajinu a podpora synody.

- Prvopiatkový týždeň.

- Predplatné časopisu Misionár 21 eur.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 02.10.2023 do 08.10.2023

Svätých anjelov strážcov - spomienka

Pondelok

 

-

 

-

Féria

Utorok

 

-

 

-

Sv. Františka Assiského - spomienka

Streda

15:00

17:30

Hodina Božieho milosrdenstva, Adorácia do sv. omše

K úcte Ducha Svätého

Sv. Faustíny Kowalskej, panny - spomienka

Štvrtok

 

-

 

-

Prvý piatok mesiaca

Piatok

 

17:00

 

Sv. Prijímanie

Ružencovej Panny Márie - spomienka

Sobota

 

-

 

-

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období 

Nedeľa

 

8:00

 

Za dary Ducha Svätého pre Ľudmilu

 

  Oznamy:

- Duchovný zápas mužov:  V piatok vo farskom kostole v Duplíne o 20:00.

- Sv. zmierenia:  Stročín, streda 16:15 - 17:25.