Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 30.11.2020 do 06.12.2020

 

Pondelok

 

18:00

 

* rodina Vansová

 

Utorok

 

18:00

 

* Sebastián  (rodina Fiľarská)

 

Streda

 

6:30

 

* otec Jozef s rodinou

 

Štvrtok

 

18:00

 

* Sebastián  (rodina Fiľarská)

 

Piatok

 

18:00

 

* Mária s rodinou  (rodina Medveďová)

 

Sobota

 

7:30

 

* Peter, Pavol  (rodina Medveďová)

Sv. Mikuláš

27. Nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa

 

10:30

Myrovanie

Za farské spoločenstvo

 

 Potoky:                    Nedeľa:     9:00

 

 Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude (kvôli opatreniam MZ).

- Bližšie usmernenia ohľadom covid 19: www.grkatpo.sk

- Kto by chcel podporiť farnosť, môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Objednať časopis Slovo 16 eur, Misionár 13 eur, Kalendár 2 eurá.

- Knižné kalendáre 3 eurá.

- Dnes je zbierka na charitu.

- Prvopiatkový týždeň.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 30.11.2020 do 06.12.2020

Sv. Ondreja, Apoštola, Sviatok hlavného patróna Košickej arcidiecézy

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-


-

 

Streda

 

6:00

Roráty

+ Z rodiny Janovej  (Adolf, Martin, Michal, Anna, Milan, Michal, Mária, Juraj, Emília) 

Sv. Františka Xaverského, kňaza

Štvrtok

 

-

 

-

Prvý piatok v mesiaci

8:00, Spovedanie chorých a starých

Nahláste ich v sakristii počas týždňa

Piatok

 

6:00

Roráty

+ Z rodiny Ladislava Jenču  (Mária, Andrej, Helena, Ján, Jarmila, Jozef, Mária, Ján, Helena, Juraj, Jozef, Helena, Anna, Ján, Alena, Hubert, Jozef, Mária)

Prvá sobota v mesiaci

Sobota

 

-

 

-

Druhá adventná nedeľa

Nedeľa

 

10:30

 

* Za farnosť

 

 Oznamy:

- Od 1.10.2020 do odvolania :  Vzhľadom k výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii a nárastu počtu infikovaných koronavírusom, rešpektujúc opatrenia platné na Slovensku, veriaci sú dišpenzovaní od povinnosti zúčastniť sa nedeľnej svätej omše.

- Okrem toho od 16.11.2020 sa bohoslužby konajú za účasti 50% veriacich pri šachovnicovom sedení. Kňaz slúži sväté omše podľa programu na prijatý úmysel veriacich. Úmysel svätej omše s milodarom za svojich zomrelých a iný úmysel môžete odovzdať kostolníčke alebo osobne.