Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 14.09.2020 do 20.09.2020

Povýšenie svätého Kríža

Pondelok

 

18:00

 

Myrovanie

Panna Mária Spolutrpiteľka

Utorok

 

18:00

 

+ Ján, Mária, Slavomír, Monika  (rodina Popiková)

 

Streda

 

6:30

 

* Barbora s rodinou  (rodina Zasadová)

 

Štvrtok

 

18:00

 

* Jozef  (rodina Komišaková)

 

Piatok

 

18:00

 

* Matúš  (rodina Kačmarová)

 

Sobota

 

7:30

 

NÚD

16. Nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa

 

9:00

 

Za farské spoločenstvo

 

 Potoky:                    Sobota:   10:30

 

 Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude (kvôli opatreniam MZ).

- Bližšie usmernenia ohľadom covid 19: www.grkatpo.sk

- Kto by chcel podporiť farnosť, môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Dnes je zbierka na Boží hrob.

- Ohlášky.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 14.09.2020 do 20.09.2020

Povýšenie svätého Kríža, sviatok v Duplíne, prikázaný sviatok - nepracuje sa

Pondelok

 

-

 

-

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

Utorok

 

8:00


+ Z rodiny Potomovej a Moravcovej

 

Streda

 

18:00

 

Požehnanie úrody

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

Dvadsiata piata nedeľa

Nedeľa

 

8:00

Adorácia v Duplíne 14:00 Sv. ruženec a litánie Loretánske

* Za farnosť

 

 Oznamy:

- Prosba o milodar na chod našej farnosti.

  Číslo účtu našej farnosti v Slovenskej sporiteľni, na ktoré prosíme zasielať milodary

  na chod našej farnosti je SK44 0900 0000 0001 0466 7352.

  Dopoznámky uveďte obec Duplín, Stročín alebo Tisinec, na ktorý kostol darujete.

  Svoj milodar môžete odovzdať aj osobne členom farskej rady. Za vašu štedrosť

  Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.