Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 08.07.2024 do 14.07.2024

 

Pondelok

 

18:00

 

 * Slávka, Peter  (rodina Drimaková)

 

Utorok

 

18:00

 

 + Ján  (rodina Šamková)

 

Streda

 

6:30

 

+ Za duše v očistci

 

Štvrtok

 

18:00

 

 * Pavol, Alžbeta, Július, Michal, Mária

 

Piatok

 

18:00

+ Margita, Július, Mária, Mikuláš

(rodina Kašinská)

 

Sobota

 

7:30

 

  * Michal, Alena, František, Peter s rodinou

 Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa

 

8:00

 

Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Nedeľa:     -

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Modlitba a pomoc pre Ukrajinu a podpora synody.

- Farský výlet 14.07.2024.

- Prvopiatkový týždeň.

- Odpusty:  Litmanová 03.08. - 04.08., Ľutina 17.08. - 18.08. (viď nástenku).

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 08.07.2024 do 14.07.2024

Féria

Pondelok

 

-

 

-

Féria

Utorok

15:00

17:30

 Hodina Božieho milosrdenstva, Adorácia do sv. omše

 Za dary Ducha Svätého pre Emíliu

Féria

Streda

 

-

 

-

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok

Štvrtok

 

-

 

-

Féria

Piatok

 

-

 

-

Féria

Sobota

 

-

 

-

15. nedeľa v cezročnom období

Nedeľa

 

-

 

-

 

  Oznamy:

- Duchovný zápas mužov: V piatok v kostole v Duplíne o 20:00.