Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 27.03.2023 do 02.04.2023

 

Pondelok

 

16:00

 

Večiereň

 

Utorok

 

18:00

 

* Marcela, Jozef  (rodina Fučilová)

 

Streda

 

6:30

 

* Jana

 

Štvrtok

 

18:00

 

* Róbert  (rodina Vansová)

 

Piatok

 

18:00

VPD

* Viktor, Zuzana, Viktor  (rodina Bochinová)

 

Sobota

 

14:15

 

Spovedanie

Kvetná nedeľa

Nedeľa

 

9:00

Požehnanie ratolestí, Myrovanie

* Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Sobota:     13:30 spovedanie          Nedeľa:     10:30

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Bližšie usmernenia ohľadom covid 19 (www.grkatpo.sk).

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Modlitba a pomoc pre Ukrajinu a podpora synody.

- SDM v Lisabone viď plagát.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 27.03.2023 do 02.04.2023

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-

 

-

 

Streda

15:00

17:30

Hodina Božieho milosrdenstva, Adorácia do sv. omše

-

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

17:00

 

Pobožnosť Krížovej cesty

 

Sobota

 

-

 

-

 

Nedeľa

 

8:00

 

-

 

  Oznamy:

- Birmovanci:  Stretnutie na fare každú sobotu o 17:00 !