Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 27.06.2022 do 03.07.2022

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-

 

-

Sv. Peter a Pavol

Streda

 

18:00

Myrovanie

-

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa

 

10:30

 

-

 

  Farnosť Potoky:                    Streda:     16:30          Nedeľa:     9:00

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Modlitba a pomoc pre Ukrajinu a podpora synody.

- Letné tábory v Juskovej Voli.

- Stretnutie mladých v Trenčíne T22.

- Spovedanie keď sa vrátim. Tento týždeň budem mať dovolenku. Zastupovať ma bude otec Rado Kuzmiak (0911811223).

- Letný tábor vo Svidníku na Czš. Viď nástenku.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 27.06.2022 do 03.07.2022

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-

 

-

Sv. Petra a Pavla

Prikázaný sviatok

Streda

17:00

17:30

Sv. spoveď

+ Michal a Mária

Prvých svätých mučeníkov v Ríme

8:00 spovedanie chorých a starých nahláste

19:00 stretnutie farskej rady na farskomn úrade

Štvrtok

 

-

 

-

Prvý piatok v mesiaci

Piatok

 

17:00

 

Bohoslužba slova

Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie

Sobota

 

-

 

-

Štrnásta nedeľa

Nedeľa

 

8:00

 

-

 

  Oznamy:

- Prosba o milodar na chod našej farnosti v čase pandémie.

  Číslo účtu našej farnosti: SK44 0900 0000 0001 0466 7352.

  Do poznámky uveďte, na ktorý kostol darujete:  Duplín, Stročín alebo Tisinec.

  Svoj milodar môžete odovzdať aj osobne členom farskej rady.

  Za vašu štedrosť Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.