Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 05.12.2022 do 11.12.2022

 

Pondelok

 

18:00

 

* Renáta  (rodina Tomková)

Sv. Mikuláš

Utorok

 

18:00

 

* K Sv. Duchu

 

Streda

 

6:30

 

* Za duše v očistci

Počatie PM

Štvrtok

 

18:00

Myrovanie

-

 

Piatok

 

18:00

 

+ Jozef, Ján, Anna  (rodina Medveďová)

 

Sobota

 

7:30

 

 * Róbert, Kamila, Róbert, Laurika  (rodina Potomová)

Nedeľa sv. Praotcov

Nedeľa

 

9:00

 

* Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Utorok:     16:30          Štvrtok:     16:30          Nedeľa:     10:30

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Modlitba a pomoc pre Ukrajinu a podpora synody.

- Zbierka trvanlivých potravín na Ukrajinu.

- Modlitby chvál Svidník.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 05.12.2022 do 11.12.2022

Féria

Pondelok

 

-

 

-

Féria

Utorok

 

18:00

 

Sv. Mikuláša, slávnosť, ZBP rodina

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Streda

15:00

18:00

Hodina Božieho milosrdenstva, Adorácia do sv. omše

Vigília slávnosti, Za obrátenie Ladislava

Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie - slávnosť

Štvrtok

 

-

 

-

Féria

Piatok

 

-

 

-

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Sobota

 

-

 

-

Tretia Adventná nedeľa

Nedeľa

 

8:00

 

+ rodiny Dušana Jenču

 

  Oznamy: