Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Platí limit maximálne 100 osôb v režime OP alebo maximálne 25 % kapacity priestorov.

Účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP.

 

Liturgický program od 24.01.2022 do 30.01.2022

 

Pondelok

 

18:00

 

* Patrik, Mirka  (rodina Potomová)

 

Utorok

 

18:00

 

* Tomáš, Mirka s rodinou  (rodina Potomová)

 

Streda

 

6:30

 

* Emil, Miloš

 

Štvrtok

 

18:00

 

+ Terézia, Katarína, Vasiľ, Júlia

(rodina Medviďová)

 

Piatok

 

18:00

 

+ Mirón  (rodina Rodáková)

 

Sobota

 

7:30

 

* Kristína, Antónia

Nedeľa o Zachejovi

Nedeľa

 

10:30

 

Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Nedeľa:     9:00

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Bližšie usmernenia ohľadom covid-19 na www.grkatpo.sk.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Pandemické opatrenia viď nástenku (OP).

- Synoda.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Platí limit maximálne 100 osôb v režime OP alebo maximálne 25 % kapacity priestorov.

Účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP.

 

 Liturgický program od 24.01.2022 do 30.01.2022

 

Pondelok

 

-

 

-

Obrátenie Sv. Pavla, apoštola

Utorok

 

-

 

-

Sv. Timoteja a Tita, biskupov

Streda

 

17:00

Stretnutie birmovancov na sv. ruženci a sv. omši

+ Peter a Helena

 

Štvrtok

 

-

 

-

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

Štvrtá nedeľa

Nedeľa

 

8:00

 

+ Peter, Helena, Pavol, Anna

 

  Oznamy:

- Prosba o milodar na chod našej farnosti v čase pandémie.

  Číslo účtu našej farnosti: SK44 0900 0000 0001 0466 7352.

  Do poznámky uveďte, na ktorý kostol darujete:  Duplín, Stročín alebo Tisinec.

  Svoj milodar môžete odovzdať aj osobne členom farskej rady.

  Za vašu štedrosť Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.