Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 27.01.2020 do 02.02.2020

 

Pondelok

 

9:00

 

+ Mária  (rodina Zasadová)

 

Utorok

 

18:00

 

* Adela

 

Streda

 

6:30

 

+ Vasiľ, Júlia, Mária, Terézia  (rodina Medviďová)

 

Štvrtok

 

18:00

 

Za duše v očistci

 

Piatok

 

18:00

 

* Radovan

 

Sobota

 

7:30

 

 * Anna s rodinou  (rodina Potomová)

Stretnutie Pána

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

 

10:30

 

Za farské spoločenstvo

 

Potoky:             Nedeľa :   9:00

 

Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Hlasovanie za dom seniorov.

- V nedeľu požehnanie sviec. Myrovanie.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 27.01.2020 do 02.02.2020

 

Pondelok

 

-

 

-

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa cirkvi

Utorok

 

-

 

-

 

Streda

17:30

18:00

Ruženec s deťmi

-

 

Štvrtok

 

-

 

-

Sv. Jána Bosca, kňaza

Piatok

 

-

 

-

Fatimská Prvá sobota v mesiaci

Sobota

 

-

 

-

Obetovanie Pána - Hromnice

Nedeľa

 

8:00

Obrad požehnania sviec a procesia

* Ku cti Ducha Svätého

 

 Oznamy:

- Voľby do farskej ekonomickej rady na obdobie 2020 - 2024.