Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 01.03.2021 do 07.03.2021

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-

 

-

 

Streda

 

-

 

-

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

 

Nedeľa

 

-

 

-

 

 Potoky:          -

 

 Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Bližšie usmernenia ohľadom covid-19 na www.grkatpo.sk.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- Od 15.02.2021 bude sčítanie ľudu. Pozývam prihlásiť sa ku gréckokatolíckej cirkvi.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 01.03.2021 do 07.03.2021

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-


-

 

Streda

 

-

 

-

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-


-

 

Nedeľa

 

-

 

-

 

 Oznamy:

- Prosba o milodar na chod našej farnosti v čase pandémie.

  Číslo účtu našej farnosti: SK44 0900 0000 0001 0466 7352.

  Do poznámky uveďte, na ktorý kostol darujete:  Duplín, Stročín alebo Tisinec.

  Svoj milodar môžete odovzdať aj osobne členom farskej rady.

  Za vašu štedrosť Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.