Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:
Obec Stročín
Stročín 15
089 01 Svidník

Telefón:
054 / 75 21 158

E- mail:

strocin@pobox.sk 

Starosta:
Tibor Sluťak


stupca starostu:

Zdenka Kačmárová


Poslanci OZ:  

Anna Nemcová

Milan Čonka

Jaroslav Kanaloš

František Haluška

 

Vážení občania, milí návštevníci , rodáci

vítajte na webovej stránke obce Stročín.Teší ma, že naša obec je jednou z najstarších obcí v tomto regióne, historicky  sa  vyvíjala ako mestečko a súčasné dianie môžu sledovať aj naši rodáci a občania v zahraničí. Týmto spôsobom tak budú môcť udržiavať kontakt so svojim rodiskom, či rodiskom svojich mám a otcov.

Na našich stránkach chceme prezentovať aj kultúrno-spoločenský život v obci, plány do budúcnosti   a   je  j postupné    rozvíjanie  sa. Nájdete tu aktuálne informácie  obecného   úradu,   všeobecne  záväzné  nariadenia obce, fotogalériu a ďalšie rubriky. Uvítame Vaše názory a nápady na zlepšenie.

Veríme, že naša webová stránka Vás zaujme a budete ju radi navštevovať. Touto  cestou   taktiež pozývam všetkých rodákov žijúcich mimo obce, ale aj v zahraničí na návštevu Stročína.

Teším sa na našu spoluprácu.

Tibor Sluťak - starosta obce