Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany

Zámer realizácie rýchlostnej cesty R4 Svidník - Kapušany je zverejnený na webovom sídle ministerstva ŽP SR na webovej adrese: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r4-svidnik-kapusany

Usmernenie k voľbe poštou pre voľby do NRSR 2020
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
!!!VÝZVA na vykonanie výrubu stromov formou verejnej vyhlášky!!!
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
VÝZVA na predloženie cenových ponúk
Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" zverejnená 07.02.2019
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany

Zoznam aktualít