Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany

Zámer realizácie rýchlostnej cesty R4 Svidník - Kapušany je zverejnený na webovom sídle ministerstva ŽP SR na webovej adrese: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r4-svidnik-kapusany

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
VÝZVA verejného obstarávania na odstránenie nelegálnej skládky a vybudovanie kontajnerových stojísk
Pozvánka na oslavy 700. výročia 1. písomnej zmienky o obci
Voľby do NRSR
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie

Zoznam aktualít