Kontakt:

Napíšte nám:

Cirkev

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 11.2.2019 do 17.2.2019

 

Pondelok

 

18:00

 

+ Michal, Jozefína  (rodina Vančišinová)

 

Utorok

 

18:00

 

* Maroš, Zuzka, Mária, Helena, Ján, Ľudmila, Branislav

 

Streda

 

6:30

 

* Ľudmila, František, Richard, Viliam, Ľudmila

 

Štvrtok

 

18:00

 

+ Anna  (rodina Zasadová)

 

Piatok

 

18:00

 

* vnúčatá pravnúčat  (rodina Glitová, Slivková, Džupková)

 

Sobota

 

7:30

 

+ Ján, Margita, Juraj

 

Nedeľa o márnotratnom synovi

 

10:30

 

Za farské spoločenstvo

 

Potoky:               Nedeľa :   9:00

Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Dnes je zbierka na podporný fond. Zbierka na zvony. Katechézy.

- V sobotu 16.2.2019 o 16:00 hod. a v nedeľu 17.2.2019 o 21:45 hod. budú na TV Lux odvysielané reprízy z gala večera.

- Vo štvrtok o 17:00 hod. bude stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na prijatie sv. eucharistie.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 11.2.2019 do 17.2.2019

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-

 

-

 

Streda

17:00

17:30

18:30 do 19:30

Pomazanie chorých pri sv. omši

Ruženec s deťmi

Sv. omša za účasti detí, * ZBP Anny s rodinou

Adorácia

Možnosť sv. spovede

Svätého Cyrila, mnícha a Svätého Metoda, biskupa, patrónov Európy

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

 

Šiesta Nedeľa

 

 

10:30

 

Februárová mesačná zbierka 10 eur od každej rodiny na potreby nášho kostola a farnosti, zošit je v sakristii

Ku cti Ducha Svätého

14:00 - Popoludňajšia pobožnosť