Kontakt:

Napíšte nám:

Cirkev

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 22.07.2019 do 28.07.2019

 

Pondelok

 

18:00

 

NÚD

 

Utorok

 

18:00

 

NÚD

 

Streda

 

7:30

 

NÚD

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

18:00

 

NÚD

 

Sobota

 

7:30

 

NÚD

 

7. Nedeľa po päťdesiatnici

 

9:00

 

Za farské spoločenstvo

 

Potoky:              Nedeľa :  10:30

Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Letné tábory v Juskovej Voli.

- Ohlášky.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 22.07.2019 do 28.07.2019

Sv. Márie Magdalény

Pondelok 

 

-

 

-

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Utorok 

 

-

 

-

 

Streda 

 

18:00

 

* ZBP Ladislava a Zuzany

Sv. Jakuba, apoštola

Štvrtok

 

-

 

-

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Piatok

 

19:00

 

* ZBP Kvetoslavy

Sv. Gorazda a spoločníkov

Sobota

 

-

-

Sedemnásta nedeľa

Odpustová slávnosť v Stročíne

Sv. Joachima a Anny

Celebruje Dp. Šimon Miňo, novokňaz

Nedeľa

14:00

10:30

Júlová pobožnosť

* ZBP Jozefa a Márie, 40 rokov spoločného života

 

- Júlová mesačná zbierka 10 eur od každej rodiny na potreby nášho kostola a našej farnosti, zošit na zapísanie 

  milodaru je v sakristii. Srdečná vďaka za Vašu štedrosť.