Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Schôdza PS je zrušená do odvolania !!!

 Výbor PS v Stročíne   

R U Š Í 

Valné zhromaždenie PS Stročín, ktoré sa malo uskutočniť v zasadacej miestnosti Obec. úradu v Stročíne, dňa 05. 04. 2020 (t. j. nedeľa) o 14.30 hod z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku. 

O náhradnom termíne Vás budeme kontaktovať. 

 

Zoznam aktualít

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
!!!VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK!!! Názov zákazky: Rekonštrukvcia kancelárie starostu obce Stročín (stavebné práce)
Posvätenie vetvičiek Kvetnej nedele bez kňaza a posvätenie paschálnych pokrmov
Schôdza PS je zrušená do odvolania !!!
Informácie ohľadom koronavírusu
Pozvánka na valné zhromaždenie PS Stročín
Harmonogram zberu odpadu na rok 2020
Článok o športovcovi, rodákovi obce p. Jánovi Medviďovi
Informácia pre voliča - Voľby do Národnej rady SR 2020
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Usmernenie k voľbe poštou pre voľby do NRSR 2020
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
!!!VÝZVA na vykonanie výrubu stromov formou verejnej vyhlášky!!!
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
VÝZVA na predloženie cenových ponúk
Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" zverejnená 07.02.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie