Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Usmernenie k voľbe poštou pre voľby do NRSR 2020

Usmernenie k voľbe poštou pre voľby do NR SR 2020

Obec je povinná prijať doručenú žiadosť o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, aj keď voľby ešte neboli vyhlásené.

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2


Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre obec Stročín je:         strocin@pobox.sk

Zoznam aktualít

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
!!!VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK!!! Názov zákazky: Rekonštrukvcia kancelárie starostu obce Stročín (stavebné práce)
Posvätenie vetvičiek Kvetnej nedele bez kňaza a posvätenie paschálnych pokrmov
Schôdza PS je zrušená do odvolania !!!
Informácie ohľadom koronavírusu
Pozvánka na valné zhromaždenie PS Stročín
Harmonogram zberu odpadu na rok 2020
Článok o športovcovi, rodákovi obce p. Jánovi Medviďovi
Informácia pre voliča - Voľby do Národnej rady SR 2020
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Usmernenie k voľbe poštou pre voľby do NRSR 2020
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
!!!VÝZVA na vykonanie výrubu stromov formou verejnej vyhlášky!!!
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
VÝZVA na predloženie cenových ponúk
Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" zverejnená 07.02.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie