Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

VÝZVA verejného obstarávania na odstránenie nelegálnej skládky a vybudovanie kontajnerových stojísk

PREDMET VÝZVY :  ODSTRÁNENIE NELEGÁLNEJ SKLÁDKY V OBCI STROČÍN  a

                                      VYBUDOVANIE KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK V OBCI STROČÍN

 

 DOKUMENT v plnom znení  a všetky potrebné dokumenty patriace k VÝZVE nájdete na tejto stránke v sekcii DOKUMENTY -  pod názvom dokumentu :

 a) SP- Stročín skládka VÝZVA

 b)  SP- Stročín kontajnerové stojiská VÝZVA

 

POZVÁNKA - POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Stročín
OZNÁMENIE O PODLIMITNEJ KONCESII
POZVÁNKA na podujatie "Podpora rozvoja talentu"
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do volebnej komisie
VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín

Zoznam aktualít