Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 16.02.2016 -"Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“

   Výzva na predkladanie ponúk  zverejnená dňa 16.02.2016

 

Názov predmetu zákazky: "Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“

 

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry, výzva č. 12/PRV/2015.

 

DOKUMENT v plnom znení  nájdete na tejto stránke v sekcii DOKUMENTY -  A KLIKNÚŤ NA : VÝZVA na predkladanie ponúk zverejnená dňa 16.02.2016

VÝZVA verejného obstarávania na odstránenie nelegálnej skládky a vybudovanie kontajnerových stojísk
Pozvánka na oslavy 700. výročia 1. písomnej zmienky o obci
HARMONOGRAM ZBERU komunálneho a separovaného ODPADU
Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu nájdete na tejto obecnej stránke kliknutím na priečinok "Dokumenty", kde si ho môžete pozrieť a stiahnuť vo formáte pdf.
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 16.02.2016 -"Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“
Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja
Voľby do NRSR
OZNAM
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Plánovaná oprava fasadnej omietky na rímsko katolíckom kostole
Územný plán - Zadanie
1

Zoznam aktualít